Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.05.2019

72/2019

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

782,54 EUR Sedemstoosemdesiatdva54/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

28.05.2019

71/2019

Spracovanie žiadosti na Envirofon, Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vr

960,00 EUR Deväťstošesťdesiateur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

70/2019

Telefón

80,04 EUR Osemdesiat04/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

69/2019

Preprava Liaz kontajner, práca ramena, zneškodnenie odpadu

1 157,62 EUR Jedentisícstopäťdesiatsedem62/100 eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

28.05.2019

68/2019

Modernizácia a zateplenie kultúrneho domu v obci Žitavce

500,00 EUR Päťstoeur

K2 ateliér, s. r. o.

Obec Žitavce

28.05.2019

67/2019

Elektrická energia

102,22 EUR Jednostodva22/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

66/2019

Elektrická energia

233,68 EUR Dvestotridsaťtri68/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

65/2019

Vykonanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom

144,00 EUR Jednostoštyridsaťštyreur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

28.05.2019

64/2019

Stavebné práce na stavbe zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Žitavce

25 219,00 EUR Dvadsaťpäťtisícdvestodevätnásťeur

LEGA, a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

63/2019

Zemný plyn

210,00 EUR Dvestodesať eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

28.05.2019

62/2019

Aktualizácia KEO účtovníctvo

100,76 EUR Jednosto76/100 eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

28.05.2019

61/2019

Smetné nádoby

600,00 EUR Šesťsto eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

28.05.2019

60/2019

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

586,60 EUR Päťstoosemdesiatšesť60/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

28.05.2019

59/2019

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

101,11 EUR Jednostojede11/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

28.05.2019

58/2019

Elektrická energia

66,50 EUR Šesťdesiatšesť50/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

57/2019

Vypracovanie potvrdenia pre projekt "Kultúrny dom v obci Žitavce - modernizácia so zateplením"

100,00 EUR Jednosto eur

Štátna ochrana prírody

Obec Žitavce

28.05.2019

56/2019

Poskytnutie služby nákup potravín

50,00 EUR Päťdesiat eur

Kružic Štefan

Obec Žitavce

28.05.2019

55/2019

Telefón

78,14 EUR Sedemdesiatosem14/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

54/2019

Zemný plyn

210,00 EUR Dvestodesať eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

28.05.2019

53/2019

Elektrická energia

233,68 EUR Dvestotridsaťtri68/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

52/2019

Elektrická energia

102,22 EUR Jednostodva22/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

51/2019

KEO WIN účštovníctvo, poznámky, FVV

201,52 EUR Dvestojeden52/100eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

28.05.2019

50/2019

Spracovanie žiadosti o NFP na projekt Podpora rozvoja športu-detské ihrisko

600,00 EUR Šesťsto eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

49/2019

Jedálne kupóny

457,50 EUR Štyristopäťdesiatsedem50/100eur

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

28.05.2019

48/2019

Obloženie steny

208,00 EUR Dvestoosem

UNIBYT, Ladislav Luley, Hlavná 3, 952 01 Vráble

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: