Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.12.2019

172/2019

Oprava verejného osvetlenia

109,60 EUR Jednostodeväť60/100eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

30.12.2019

171/2019

Výroba pečiatok

58,06 EUR Päťdesiatosem06/100eur

Jozef Šmrhola

Obec Žitavce

30.12.2019

170/2019

Spracovanie žiadosti na Envirofond 2020 "Rekonštrukcia kultúrneho domu"

720,00 EUR Sedemstodvadsať eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

30.12.2019

169/2019

Výstavba detského ihriska Žitavce

8 600,00 EUR Osemtisícšesťstoeur

OLI ihriská s.r.o

Obec Žitavce

30.12.2019

168/2019

Okenná sieť ISSO-4 TopShade, extrudovaný AJ, extra Class biela, okenné krídlo do svetlíka dverí

170,68 EUR Jednostosedemdesiat68/100 eur

Silvia Bachanová

Obec Žitavce

30.12.2019

167/2019

Digitálny pasport cintorína

540,00 EUR Päťstoštyridsaťeur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Žitavce

30.12.2019

166/2019

Novoročný pozdrav

25,20 EUR Dvadsaťpäť20/100eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

30.12.2019

165/2019

Telefón

76,81 EUR Sedemdesiatšesť81/100eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

30.12.2019

164/2019

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

573,61 EUR Päťstosedemdesiattri61/100eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

30.12.2019

163/2019

Elektrická energia

91,03 EUR Deväťdesiatjeden03/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

30.12.2019

162/2019

Oprava verejného osvetlenia

56,00 EUR Päťdesiatšesťeur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

30.12.2019

161/2019

Predplatné noviny

176,77 EUR Jednostosedemdesiatšesť77/100eur

Slovenská pošta, a.s.

Obec Žitavce

30.12.2019

160/2019

Manažment procesu verejného obstarávania pre zákazku:Výstavba detského ihriska Žitavce, podľa §117 z

600,00 EUR Šesťstoeur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

30.12.2019

159/2019

Zemný plyn

210,00 EUR Dvestodesaťeur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

27.12.2019

158/2019

Elektrická energia

233,68 EUR Dvestotridsaťtri68/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

27.12.2019

157/2019

Elektrická energia

102,22 EUR Jednostodva22/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

27.12.2019

156/2019

Ročná licencia KEO WIN 2020, udržiavací poplatok KEO DOS 2020

225,63 EUR Dvestodvadsaťpäť63/100eur

KEO s.r.o.

Obec Žitavce

25.11.2019

155/2019

Licencia na využívanie softvéru TENDERnet

240,00 EUR Dvestoštyridsaťeur

Tendernet s.r.o

Obec Žitavce

25.11.2019

154/2019

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu.

1 011,10 EUR Jedentisícjedenásť10/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

15.11.2019

153/2019

Elektrická energia

79,59 EUR Sedemdesiatdeväť59/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

15.11.2019

152/2019

Preprava kontajnera, práca ramena, zneškodnenie odpadu a mýtny poplatok

393,84 EUR Tristodeväťdesiattri84/100eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

15.11.2019

151/2019

Olej 2-takt, olej 4-takt, žacia hlavica a pozáručný servis

204,79 EUR Dvestoštyri79/100eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

15.11.2019

150/2019

Zemný plyn

210,00 EUR Dvestodesaťeur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

15.11.2019

149/2019

Telefón

65,34 EUR Šesťdesiatpäť34/100eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

15.11.2019

148/2019

Služby úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018

144,00 EUR Jednostoštyridsaťštyrieur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: