Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ako vybaviť

Dotácie

  1. Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z     rozpočtu obce Žitavce (súbor MS Word / 80kB )
  2. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce (súbor MS Word / 53 kB)
  3. Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky v roku (súbor PDF / 84 kB)