Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznamy

Jozef Šabík, 79 rokov, 22. 03. 2016

Ondrej Suc, 67 rokov, 19. 07. 2016

Paulína Chlpíková, 90 rokov, 07. 08. 2016

Jozefína Hudecová, 91 rokov, 17. 09. 2016

Oľga Gendiarová, 64 rokov, 10. 06. 2017

Karol Klimant,79 rokov, 16. 08. 2017

Mária Brédiková, 85 rokov, 27. 08. 2017

Tibor Šóoš, 78 rokov, 25. 11. 2017

Margita Nipčová, 85 rokov, 10. 02. 2018

Sidónia Džatková, 85 rokov, 13. 03. 2018

Margita Leckéšová, 80 rokov, 12. 09. 2018

Ján Roško, 79 rokov, 13. 12. 2018

Alžbeta Kalincová, 94 rokov, 26. 05. 2019

Ladislav Nagy, 66 rokov, 24. 09. 2019

Anna Klimantová, 83 rokov, 10. 02. 2020

Miroslav Mesároš, 60 rokov, 01. 01. 2021

Anna Baranová, 86 rokov, 17. 01. 2021

Bc. Marek Čižmárik, 45 rokov, 30. 07. 2021

Helena Rajnerová, 86 rokov, 20. 08. 2021

Anna Ujhelyiová, 89 rokov, 02. 11. 2021

Jozef Bíňovský, 71 rokov, 03. 12. 2021