Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.06.2020

Kúpna zmluva

06_2020

7 563,32 EUR

Obec Žitavce

FO

20.05.2020

Zmluva o dielo

05/2020 _ 2/4/2020

9 576,00 EUR

Obec Žitavce

Kralkov, s.r.o.

26.02.2020

Dodatok č.1 ku zmluve 1/1/2020

dodatok č.1 ku zmluve 1/1/2020

Neuvedené

Obec Žitavce

FYRE_SYS

21.02.2020

02_2020_Kamerový systém obce Žitavce

02.1_2020

8 274,00 EUR

FYRE_SYS

Obec Žitavce

10.02.2020

Príkazná zmluva

18/10/2019/PL

150,00 EUR

Obec Žitavce

Komunál - Servis, s.r.o

10.02.2020

Príkazná zmluva

18/10/2019/EL

150,00 EUR

Obec Žitavce

Komunál - Servis, s.r.o

05.02.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

02_2020

221,54 EUR

Obec Žitavce

JUDr. Mária Jakubíková

21.01.2020

01_2020_Revitalizácia domu smútku

01_2020

26 100,00 EUR

Kralkov, s.r.o.

Obec Žitavce

12.12.2019

dodatok č.5

12_2019

Neuvedené

Obec Žitavce

Tekovská Ekologická, s.r.o

25.11.2019

Zmluva o dielo

11/2019

8 600,00 EUR

Obec Žitavce

OLI ihriská s.r.o

21.11.2019

Licenčná zmluva

09_2019

240,00 EUR dvestoštyridsať

Obec Žitavce

Tendernet s.r.o

06.11.2019

Dodatok č.3

06_11_2019 Dodatok č.3 SIEA

Neuvedené

SIEA

Obec Žitavce

04.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na r. 2019

09_2019

8 000,00 EUR

Obec Žitavce

Úrad Vlády SR

23.07.2019

Zmluva o dielo

07_2019

2 082,84 EUR

Obec Žitavce

AB Stav s.r.o

30.04.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

04/2019

1 200,00 EUR Jedentisícdvestoeur

N.M. - Audit, spol. s r. o.

Obec Žitavce

15.03.2019

Podpora rozvoja športu

03_2019

Neuvedené

Obec Žitavce

Prima banka Slovensko

01.03.2019

Výzva rady vlády na prevenciu kriminality na rok 2019

02_2019

Neuvedené

Obec Žitavce

Prima banka Slovensko

11.01.2019

Zmluva o poskytnutí služby.

01_2019

40,00 EUR štyridsať

Lúčnica, spol. s r. o.

Obec Žitavce

17.12.2018

Zmluva o poskytnutí služby.

12_2018

50,00 EUR päťdesiat

Obec Žitavce

Kružic Štefan

20.07.2018

Zmluva o minicipálnom úvere

07_2018_12/011/18

87 539,33 EUR

Prima banka Slovensko

Obec Žitavce

12.07.2018

Zmluva o dodávke plynu

07_2018/1

Neuvedené

SPP, a. s.

Obec Žitavce

19.06.2018

Kúpna zmluva

06_2018

5 435,00 EUR

fyzická osoba

Obec Žitavce

14.05.2018

Zmluva o Grantovom účte

05_2018

nula

Prima banka Slovensko

Obec Žitavce

24.04.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

04_2018

225 781,66 EUR

SIEA

Obec Žitavce

12.04.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

03_2018

87 539,33 EUR

Poľnohospodárska platobná agentúra

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: