Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vitajte nových na webových stránkách obce Žitavce

Obec žitavce        Adresa:

            Obecný úrad
            Žitavce č. 130
            952 01 Žitavce

            IČO: 00308722
            DIČ: 2021056664

            Tel.: 037/788 20 07
            E-mail: obeczitavce@zoznam.sk       
            Starosta obce: MVDr.
Stanislav Strieška
      

30.10.2020

Vestník vlády- vyhlášky

Vestník vlády- vyhlášky

Detail

28.10.2020

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Ž I T A V C E

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Ž I T A V C E

Detail

23.10.2020

Uznesenie Vlády č.678 z 22.10.2020

Vláda A. obmedzuje A.1. podľa čl. 5ods. 3písm.g)ústavnéhozákonač. 227/2002Z. z. o bezpečnostištátuv čase vojny, vojnovéhostavu,výnimočnéhostavua núdzovéhostavuv zneníneskoršíchpredpisov v územných obvodochokresovNámestovo,Tvrdošín,DolnýKubína Bardejovslobodupohybu a pobytu zákazomvychádzaniaod24.októbra2020do1.novembra2020v časeod05.00hod. do 01.00hod.nasledujúcehodňa,totoobmedzeniesanevzťahujena

Detail

16.10.2020

OLP/8323/2020__ Bratislava, 14.10.2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkou:

Detail

16.10.2020

OLP/8326/2020 __Bratislava, 14.10.2020

S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane akvaparkov; prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly); fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,...) a prevádzky verejného stravovania. Toto neplatí pre:

Detail