Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.03.2019

47/2019

Elektrická energia

72,21 EUR Sedemdesiatdva21/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

46/2019

Kovové stožiare

188,00 EUR Jednostoosemdesiatosemeur

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

25.03.2019

45/2019

Zber, preprava a zniškodnenie odpadu

507,22 EUR Päťstosedem22/100eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

25.03.2019

44/2018

Magnetická tabuľa

74,33 EUR Sedemdesiatštyri33/100eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

43/2019

Projekt na "Zachytenie, využitie a likvidáciu dažďových vôd v obci Žitavce"

2 280,00 EUR Dvetisícdvestoosemdesiateur

LEDEX s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

42/2019

Spracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2019

600,00 EUR Šesťstoeur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

41/2019

Hydrogeologický posudok

720,00 EUR Sedemstodvadsaťeur

GEO spol. s r. o.

Obec Žitavce

25.03.2019

40/2019

Telefón

87,19 EUR Osemdesiatsedem19/100eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

39/2019

Zemný plyn

210,00 EUR Dvestodesaťeur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

25.03.2019

38/2019

Elektrická energia

102,22 EUR Jednostodva22/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

37/2019

Servis PHP, kontrola, porava PHP, vystavenie Atestov

196,00 EUR Jednostodeväťdesiatšesťeur

M.Vojtko-ELEKTROSERVIS

Obec Žitavce

25.03.2019

36/2019

Elektrická energia

233,68 EUR Dvestotridsaťtri68/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

35/2019

Oprava verejného osvetlenia

244,37 EUR Dvestoštyridsaťštyri37/100eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

25.03.2019

34/2019

Kuchynský drez, skrinka pod rozhlas, kancelárske stoly

1 424,00 EUR Jedentisícštyristodvadsaťštyrieur

UNIBYT, Ladislav Luley, Hlavná 3, 952 01 Vráble

Obec Žitavce

25.03.2019

33/2019

Aktivátor na drť

26,40 EUR Dvadsaťšesť40/100eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

25.03.2019

32/2019

Erb, štátny znak, tabuľa OcÚ

266,87 EUR Dvestošesťdesiatšesť87/100eur

Jozef Šmrhola

Obec Žitavce

25.03.2019

31/2019

Polohopisné a výškopisné zameranie časti dvora za OcÚ, pred OcÚ a ulíc

380,00 EUR Tristoosemdesiateur

Ing. Iveta Lorincziová

Obec Žitavce

25.03.2019

30/2019

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

531,58 EUR Päťstotridsaťjeden58/100eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

25.03.2019

29/2019

Autorská odmena na licenciu na verejné použitie hudobných diel

20,40 EUR Dvadsať40/100eur

SOZA

Obec Žitavce

25.03.2019

28/2019

Držiak na poličky ku skriniam

23,96 EUR Dvadsaťtri96/100eur

ABAMET, s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

27/2019

Elektrická energia

100,36 EUR Jednosto36/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

26/2019

Aktualizácia KEO

251,90 EUR Dvestopäťdesiatjeden90/100eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

25.03.2019

25/2019

Vypracovanie energetického certifikátu Obecného úradu Žitavce

280,00 EUR Dvestoosemdesiateur

Ing.Peter Candrák

Obec Žitavce

25.03.2019

24/2019

Elektrická energia

102,22 EUR Jednostodva22/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

23/2019

Traktorové práce

144,00 EUR Jednostoštyridsaťštyrieur

Lúčnica, spol. s r. o.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: