Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.03.2019

22/2019

Ttelefón

86,86 EUR Osemdesiatšesť86/100eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

21/2019

Školenie 2. polrok GDPR

42,00 EUR Štyridsaťdvaeur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

20/2019

Elektrická energia

233,68 EUR Dvestotridsaťtri68/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

19/2018

Zemný plyn

210,00 EUR Dvestodesaťeur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

25.03.2019

18/2019

Lišta na káble

25,75 EUR Dvadsaťpäť75/100eur

RS Components Ltd

Obec Žitavce

25.03.2019

17/2019

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostre

38,40 EUR tridsaťosem40/100eur

SLOVGRAM

Obec Žitavce

25.03.2019

16/2019

Výroba kovových brán - doplatok

100,00 EUR Jednostoeur

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

25.03.2019

14/2019

Čistenie podlahy, sociálne priestory, čistenie a umývanie okien, dverí

675,08 EUR Šesťstosedemdesiatpäť08/100eur

Cleaning Service BAlko s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

13/2019

Odborná prehliadka kotolne na plynné palivo a vykonanie revízie plynového zariadenia

100,00 EUR Jednostoeur

Adrián Múčka AM MONT

Obec Žitavce

25.03.2019

12/2019

Zemný plyn

607,75 EUR Šesťstosedem75/100eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

25.03.2019

11/2019

Výroba kovových brán

350,00 EUR Tristopäťdesiateur

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

25.03.2019

10/2019

Snehové reťaze

109,90 EUR Jednostodeväť90/100eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

25.03.2019

09/2019

Zemný plyn

210,00 EUR Dvestodesaťeur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

25.03.2019

08/2019

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

369,93 EUR Tristošesťdesiatdeväť93/100eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

25.03.2019

07/2019

Elektrická energia

285,96 EUR Dvestoosemdesiatpäť96/100eur

Slovakia Energy

Obec Žitavce

25.03.2019

06/2019

Elektrická energia

283,92 EUR Dvestoosedesiattri92/100eur

Slovakia Energy

Obec Žitavce

25.03.2019

05/2019

Elektrická energia

102,31 EUR Jednostodva31/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

04/2019

Elektrická energia

233,82 EUR Dvestotridsaťtri82/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

03/2019

Predplatné publikácií "Čo má vedieť mzdová účtovníčka!

58,80 EUR Päťdesiatosem80/100eur

Ajfa+avis, s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

02/2019

Telefón

86,15 EUR Osemdesiatšesť15/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

01/2019

Jedálne kupóny

472,38 EUR Štyristosedemdesiatdva38/100eur

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

15/2019

Stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Žitavciach"

212 251,21 EUR Dvestodvanásťtisícdvestopäťdesiatjeden21/100eur

LEGA, a.s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: