Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Faktúry rok 2015

 

P.č. Predmet Hodnota s DPH Číslo Číslo objednávky Zo dňa Dodavateľ Adresa IČO

14.

Elektrická energia

324,76

 

 

26. 07. 2011

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Mlynské Nivy 48, 821 09   Bratislava

36797332

13.

Aktualizácia KEO

120,--

 

04/2016

25.01.2016

ELPRESS, Vaseková Oľga

Pavlov Dvor18 946 54 Hurbanovo

34260790

12.

Elektrická energia

57,15

 

 

26. 07. 2011

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Mlynské Nivy 48, 821 09   Bratislava

36797332

11.

Telefón

45,11

 

 

17. 12. 2014

Orange, a.s.

Metodova 8 821 08 Bratislava

35697270

10.

Elektrická  energia

56,23

 

51000013506

01. 10. 2011

ZSE, a.s.

Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1

36677281

9.

Elektrická  energia

45,81

 

51000013506

01. 10. 2011

ZSE, a.s.

Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1

36677281

8.

Výroba samolepiek

56,40

 

3/2016

08. 01. 2016

Donatello, s.r.o.

Lúky 1231/90
952 01 Vráble

43785344

7.

Zneškodnenie odpadu

631,13

1000239

 

31. 12. 2007

Tekoská ekologická, s.r.o.

Nový Tekov 133
935 33 Nový Tekov

34131451

6.

Zemný plyn

238,--

 

 

08. 07. 2011

RWE, s.r.o

Mlynská 31 04291 Košice

44291809

5.

Elektrická  energia

46,69

 

51000013506

01. 10. 2011

ZSE, a.s.

Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1

36677281

4.

Zasielanie informácií

32,86

 

2/2016

04. 01. 2016

SAMNET

Lúčna 407/7
951 76 Tesárske Mlyňany

37867440

3.

Telefón

43,43

 

 

 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28 817 62 Bratislava

35763469

2.

Elektrická energia

266,35

 

 

26. 07. 2011

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Mlynské Nivy 48, 821 09   Bratislava

36797332

1.

Jedálne kupóny

400,75

 

1/2016

04. 01. 2016

Le Cheque Dejeuner, s.r.o

Tomášikova 23/D 821 01    Bratislava

31396674

146

Skladovacia skriňa

191,52

 

47/2016

17. 12. 2015

ABAMET, s.r.o.

Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo

47966947

145

Fotografgické a grafické práce, tlačiarenská príprava knihy

3.500,--

 

 

27. 08. 2015

ÁSZ STUDIO, s.r.o.

Októbrové nám č. 4/2423
946 03 Kolárovo

47591714

144

Tlač knihy

4.158,--

 

 

28. 10. 2015

Arnold Kováč-PrintAli

Štadiónová č. 1
941 31 Dvory nad Žitavou

41126891

143

Verejné obstarávanie

500,--

 

 

 

Ing. Daniela Kotrecová
SPEKTRUM

Bizetova 456/2
949 01   Nitra

45374210

142

Predĺženie registrácie domény

14,75

 

46/2015

10.12.2015

WebHouse, s.r.o.

Paulínska 20, 917 01 Trnava

36743852

141

Poskytnuné občerstvenie

33,60

 

45/2015

10. 12. 2015

Zuzana Kosibová, Stravovanie a obchod

951 88 Lúčnica nad Žitavou

33710953

140

Poplatok za ročné vedenie účtu CP

33,30

 

 

 

Prima banka Slovesko, a.s.

Hodžova 11, 010 11, Žilina

31575951

139

Zneškodnenie odpadu

78,--

1000239

 

31. 12. 2007

Tekonvská ekologická, s.r.o.

Nový Tekov 935 33

34131451

138

Telefón

46,81

 

 

17. 12. 2014

Orange, a.s.

Metodova 8 821 08 Bratislava

35697270

137

Telefón

35,20

 

 

 

Slovak Telekom

Bajkalská 28, 817 62, Bratislava

35763469

136

Zemný plyn

238,--

 

 

08. 07. 2011

RWE Gas Slovensko, s.r.o

Mlynská 31 04291 Košice

44291809

135

Predplatné novín

152,71

 

44/2015

01. 12. 2015

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, 97599 Bratislava

36631124

133 Fotografie obce 200,--   43/2015 4.11.2015 Národná geograficko informačná, s.r.o. Mostná 72 46795481
949 01  Nitra
132 Multifunkčné ihrisko 49.979,95     3.11.2015 FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Dlhá 89/B 36536245
949 01 Nitra
131 Telefón 61,82     11.10.2015 Orange, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270
130 Regál do kultúrneho domu 414,--     2.11.2015 Ing. Jozef Kozár Vinodol 503 1031614485
951 06 Vinodol
129 Telefón 30,37       Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62, Bratislava 35763469
128 Oprava strechy obecného úradu 9.60691     28.9.2015 HAMARSTAV, s.r.o. Hlavná 150 47220783
952 01 Tajná
127 Licencia KEO 216,3       KEO, s.r.o. Poľná 991 06 Záhorce 36739461
126 Zneškodnenie odpadu 674,84 1000239   31.12.2007 Tekonvská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 935 33 34131451
125 Verejné obstarávanie 700,--     1.6.2015 Ing. Daniela Kotrecová SPEKTRUM Bizetova 456/21 45374210
949 01 Nitra
124 Verejné obstarávanie 950,--   31/2015 29.7.2015 Externé obstarávanie, s.r.o. Piaristická 2 47669683
949 01 Nitra
123 Elektrická  energia 51,18 51000013506   1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
122 Elektrická  energia 47,56 51000013506   1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
121 Zemný plyn 238,--     8.7.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o Mlynská 31 04291 Košice 44291809
120 Vypracovanie štruktúry knihy o obci 1.800,--     27.8.2015 ÁSZ STUDIO, s.r.o. Októbrové nám. Č. 4/2423, 946 03 Kolárovo 47591714
119 Aktualizácia KEO 144,--   41/2015 15. 10 2015 ELPRESS, Vaseková Oľga Pavlov Dvor18 946 54 Hurbanovo 34260790
118 Skriňa 246,24   40/2015 14.9.2015 ABAMET, s.r.o. Fučíkova 460 925 51 Sládkovičovo 47966947
117 Telefón 41,--     17.12.2014 Orange, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270
116 Telefón 40,19       Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62, Bratislava 35763469
115 Zneškodnenie odpadu 491,69 1000239   31.12.2007 Tekonvská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 935 33 34131451
114 Zemný plyn 238,--     8.7.2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o Mlynská 31 04291 Košice 44291809
113 Elektrická  energia 47,56 51000013506   1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
112 Elektrická  energia 51,18 51000013506   1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
111 Verejné obstarávanie 500,--     28.9.2015 Ing. Daniela Kotrecová Bizetova 456/21 45374210
SPEKTRUM 949 01 Nitra
110 Exteriérová tabuľa 146,4   39/2015 11.9.2015 CBS spol. s. r.o. Kynceľova 54 36754749
974 01
109 Odpadové vrecia 50,4 1000239   31.12.2007 Tekonvská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 935 33 34131451
108. Telefón 40,12     17.12.2014 Orange, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270
107 Preprava osôb 121,--   38/2015 10.9.2015 P.P. Bus, s.r.o. Žitavce 163, 952 01 Žitavce 47485337
106. Audit účtovnej závierky 660,--       N.M. – Audit spol. s r.o. Piešťanská 1185 36307874
915 01 Nové Město nad Váhom
105 Jedálne kupóny 413,77   37/2015 9.9.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D 821 01    Bratislava 31396674
104 Zneškodnenie odpadu 507,74 1000239   31.12.2007 Tekonvská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 935 33 34131451
103 Telefón 34,22       Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62, Bratislava 35763469
102. Piesok 180,--   36/2015 23.8.2015 GUBO, s.r.o. Č. 623, 941 41 Bešeňov 36557463
101. Elektrická  energia 47,56 51000013506   1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
100. Elektrická  energia 51,18 51000013506   1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
99. Zemný plyn 238,--     8.7.2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o Mlynská 31 04291 Košice 44291809
98. Preprava osôb 158,4   25/2015 22.8.2015 Kompas Trans Poľná 279 41823621
Mgr. Stanislav Kompas 952 01 Horný Ohaj
97. Školenie 45,--   34/2015 20.8.2015 TENDER a Dvevelopment, s.r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava 44721307
96. Zbierka zákonov 60,--       Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31592503
95. Geometrický plán dom smútku 230,--   32/2015 10.8.2015 Ing. Iveta Lorincziová Žitava 1402/18, 952 01   Vráble 304061161
94. Výmena latiek na lavičke 36,--   31/2015 7.8.2015 Peter Trubíni, s.r.o. Konopnica 446, 951 88 Lúčnica nad Žitavou 46504575
93. Telefón 47,39     17.12.2014 Orange, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270
92. Zneškodnenie odpadu 436,24 1000239   31.12.2007 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 935 33 34131451
91. Zbierka zákonov 124,15       Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
90. Spracovanie odporúčania k žiadosti o poskytnutie dotácie 150,--   30/2015 24.7.2015 PES 1. mája 37, 953 01 Zlaté Moravce 42334705
89. Telefón 27,72       Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
88. Zemný plyn 238,--     8.7.2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o Mlynská 31 04291 Košice 44291809
87. Preprava osôb 200,--   29/2015 17.7.2015 P.P – BUS s.r.o. Žitavce 163, 952 01 Žitavce 47485337
86. Elektrická  energia 51,18   51000013506 1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
85. Elektrická  energia 47,56   51000013506 1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
84. Plyn 193,12     8.7.2011 RWE Gas Slovesnko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809
83. Aktualizácia KEO 80,-   28/2015 15.7.2015  ELPRESS Pavlov dvor 18,946 54 Hurbanovo-Bajč 34260790
82. Telefón 41,86     17.12.2014 Orange, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270
81. Zneškodnenie odpadu 661,16 1000239   31.12.2007 Tekoská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 133 34131451
935 33 Nový Tekov
80. Telefón 29,4       Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
79. Elektrická  energia 47,56 51000013506   1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
78. Elektrická  energia 51,18 51000013506   1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
77. Telefón 43,46     17.12.2014 Orange, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270
76. Stravné lístky 420,29   27/2015 15.6.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674
75. Preprava osôb 230,--   26/2015 25.5.2015 P.P-BUS  s. r. o. Žitavce 163 47485337
 952 01 Žitavce
74. Zbierka zákonov 72       Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
73. Zemný plyn 212,--     8.7.2011 RWE, s. r.o Mlynská 31 04291 Košice 44291809
72. Telefón 33,28       Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
71. Zneškodnenie odpadu 415,97 1 000 239   31.12.2007 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 133 34131451
935 33 Nový Tekov
70. Elektrická energia 51,18 51000013506   1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
69. Elektrická energia 47,56 51000013506   1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
68. Elektronická publikácia 9,--   25/2015 16.5.2015 RVC Farská 7 34006656
949 01   Nitra
67. Telefón 42,37     17.12.2014 Orange, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270
66. Oprava kosačky 524,11   23/2015 30.4.2015 AGF INVEST, s. r. o. Balkánska 133 34117865
851 01Bratislava
65. Bezpečnostný projekt 120,--   24/2015 3.5.2015 ITAK, s. r. o. Baštová 38 36523488
945 01 Komárno
64. Zemný plyn 212,--     8.7.2011 RWE, s. r.o Mlynská 31 04291 Košice 44291809
63. Telefón 28,98       Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
62. Zneškodnenie odpadu 728,69 1 000 239   31.12.2007 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 133 34131451
935 33 Nový Tekov
61. Elektrická energia 51,18 51000013506   1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
60. Elektrická energia 47,56 51000013506   1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
59. Aktualizácia KEO 107   22/2015 15.4.2015 WLPRESS, Vaseková Oľga Pavlov Dvor18 946 54 Hurbanovo 34260790
58. Zneškodnenie odpadu 657,84 1 000 239   31.12.2007 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 133 34131451
935 33 Nový Tekov
57. Projektová dokumentácia multifunkčného ihriska s rozpočtom 700       K2-ART, s.r.o. Dlhá 16 47914092
949 01   Nitra
56. Vývoz kontajnerov 288,--   20/2015 8.4.2015 EKOGLOBAL, s.r.o. Žitavce 114, 952 01 36534714
55. Oprava obecného rozhlasu 58,23   19/2015 6.4.2015 UNIMONT-Zdenko Maďar Sídl. Kaška 920, 952 01 Sídl. Kaška 920, 952 01    Vráble 33648981
54. Telefón 44,65     17.12.2014 Orange, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270
53. Telefón 27,8       Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
51. Zemný plyn 212,--     8.7.2011 RWE, s.r.o Mlynská 31 04291 Košice 44291809
50. Zneškodnenie odpadu 615,15 1 000 239   31.12.2007 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 133 34131451
935 33 Nový Tekov
49. Zbierka zákonov 72       Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
48. Elektrická energia 51,18 51000013506   1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
47. Elektrická energia 51,18 51000013506   1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
46. Pečiatky 53,12   17/2015 23.3.2015 Jozef Šmrhola-Olymp Santovka 145, 935 87 32581190
45. Verejný penos zvukových záznamov 33,5       SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, 813  48 Bratislava 17310598
44. Vývoz kontajnerov 180,--   16/2015 13.3.2015 EKOGLOBAL, s.r.o. Žitavce 114, 952 01 36534714
43. Nádoby na odpad 507,6 1 000 239   31.12.2007 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 133 34131451
935 33 Nový Tekov
42. Aktualizácia KEO 147   15/2015 27.2.2015 ELPRESS, Vaseková Oľga Pavlov Dvor18 946 54 Hurbanovo 34260790
41. Zemný plyn 212,--     8.7.2011 RWE, s.r.o Mlynská 31 04291 Košice 44291809
40. Prezentácia obce na informačnom portáli 27,88       Peter Jurík-Lisa Čierna voda 390, 925 06 41590465
39. El.inštalačné práce spojené s OS a OP EZ pre OÚ, KD, DS 960,-   14/2015 26.2.2015 Marek Róbert, s. r. o. Hurbanova 933, 952 01  Vráble 44488157
38. Telefón 42,32     17.12.2014 Orange, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270
37. Kancelárske potreby 676,95   13/2015 26.2.2015 BitComp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble 34518444
36. Zneškodnenie odpadu 672,71 1 000 239   31.12.2007 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 133 34131451
935 33 Nový Tekov
35. Telefón 31,14       Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
34. Elektrická energia 51,18   51000013506 1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
33. Elektrická energia 47,56   51000013506 1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
32. Jedálne kupóny 400,75   2.15 4.3.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D 821 01    Bratislava 31396674
31. Autorská odmena za licenciu na ver.použitie hud.diel 20,4 Hromadná licenčná zmluva     SOZA Rastislavova 3 178454
821 08 Bratislava
30. Revízia plynových zariadení 188,--   11.15 23.2.2015 Milan Zuberec Javorinka 123 46214968
924 01  Galanta
29. Servis hasiacich prístrojov 160,--   12.15 25.2.2015 M. Vojtko-ELEKTROSERVIS Clementisova 2005, 955 01 Topoľčany 11765968
28. Zbierka zákonov 64,93       Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
27. Aktualizácia KEO 99,8   5.15 23.1.2015 ELPRESS, Vaseková Oľga Pavlov Dvor18 946 54 Hurbanovo 34260790
26. Telefón 43,42     17.12.2014 Orange, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270
25. Vývoz kontajnerov 180,--   8.15 4.2.2015 EKOGLOBAL, s.r.o. Žitavce 114, 952 01 36534714
24. Telefón 29,38       Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
23. Strava na referendum 46,5   9.15 5.2.2015 Zuzana Kosibová, Stravovanie a obchod 951 88  Lúčnica nad Žitavou 33710953
22. Zneškodnenie odpadu 598,81 1 000 239   31.12.2007 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 133 34131451
935 33 Nový Tekov
21. Zemný plyn 212,--     8.7.2011 RWE, s.r.o Mlynská 31 04291 Košice 44291809
20. Elektrická energia 51,18   51000013506 1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
19. Elektrická energia 5,02   51000013506 1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
18. Oprava verejného 105,29   6.15 2.2.2015 UNIMONT-Zdenko Maďar Sídl. Kaška 920 33648981
Osvetlenia 952 01  Vráble
17. Služba OPTIMUM 51,7   10.15 6.2.2015 WebHouse, s.r.o. Paulánska 20, 917 01   Trnava 36743852
16. Pracovná obuv 54,58   7.15 3.2.2015 DeLUX, s.r.o. 1 mája 939 31427855
952 01  Vráble
15. Elektrická energia 90,38     26.7.2011 ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09   Bratislava 36797332
14. Elektrická energia 51,18   51000013506 1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
13. Elektrická energia 47,56   51000013506 1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
12. Elektrická energia 90,38     26.7.2011 ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09   Bratislava 36797332
11. Elektrická energia 749,97     26.7.2011 ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09   Bratislava 36797332
10. Registrácia domény 13,33   4.15 19.1.2015 WebHouse, s.r.o. Paulánska 20, 917 01   Trnava 36743852
9. Telefón 63,83     17.12.2014 Orange, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270
8. Oprava dverí 50,-   3.15 9.1.2015 Preliezka Konopnice 446, 951 88 Lúčnica nad Žitavou 46504575
Peter Trubíny
7. Elektrická  energia 5,02   51000013506 1.10.2011 ZSE, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325  810 00 Bratislava1 36677281
6. Zemný plyn 212,--     8.7.2011 RWE, s.r.o Mlynská 31 04291 Košice 44291809
5. Telefón 27,44       Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
4. Zasielanie informácií 32,86   2.15 2.1.2015 SAMNET Lúčna 407/7 37867440
951 76 Tesárske Mlyňany
3. Zneškodnenie odpadu 792,73 1 000 239   31.12.2007 Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 133 34131451
935 33 Nový Tekov
2. Kniha Mzdová účtovníčka 49,5   53/2014 22.12.2014 Ajfa + avis, s.r. Klemensova 34 31602436
010 01   Žilina
1. Jedálne kupóny 407,27   1.15 8.1.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D 821 01    Bratislava 31396674