Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.07.2019

97/2019

Telefón

102,51 EUR Jednostodva51/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

10.07.2019

96/2019

Vizitky

32,04 EUR Tridsaťdva04/100 eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

10.07.2019

95/2019

Oprava kovových brán, dodanie stĺpu, betonáž a zváranie na cintoríne

190,00 EUR Jednostodeväťdesiat eur

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

10.07.2019

94/2019

Zemný plyn

210,00 EUR Dvestodesať eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

10.07.2019

93/2019

Elektrická energia

102,22 EUR Jednostodva22/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

10.07.2019

92/2019

Elektrická energia

233,68 EUR Dvestotridsaťtri68/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

10.07.2019

91/2019

Hlavica, nôž kosačky, olej, mazací tuk

78,10 EUR Sedemdesiatosem10/100 eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

10.07.2019

90/2019

Arboristické práce

500,40 EUR Päťsto40/100 eur

TBR s. r. o.

Obec Žitavce

20.06.2019

88/2019

Jedálne kupóny

510,26 EUR Päťstodesať26/100 eur

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

20.06.2019

89/2019

Vypracovanie DSP objektu "Chodník" pre stavbu chodníka pozdĺž cestiy II/511 - I. etapa, Žitavce

550,00 EUR Päťstopäťdesiat eur

STAVPROS NR s.r.o.

Obec Žitavce

20.06.2019

87/2019

Zemný plyn

210,00 EUR Dvestodesať eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

20.06.2019

86/2019

Práce audítora vykonané pri kontrole účtovných postupov a účtovnej evidencie, kontrola nadväznosti v

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

N.M. - Audit, spol. s r. o.

Obec Žitavce

20.06.2019

85/2019

Elektrická energia verejné osvetlenie

33,43 EUR Tridsaťtri43/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

20.06.2019

84/2019

Zber, preprava, zneškodnenie odpadu

340,90 EUR Tristoštyridsať90/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

20.06.2019

83/2019

Licenčný poplatok za ročnú prevádzku webstránky

290,40 EUR Dvestodeväťdesiat40/100 eur

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

20.06.2019

82/2019

Dodávka rastlín a hnojiva

274,00 EUR Dvestosedemdesiatštyri eur

Isola Bella, s.r.o.

Obec Žitavce

20.06.2019

81/2019

Telefón

77,77 EUR Sedemdesiatsedem77/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

20.06.2019

80/2019

Elektrická energia VO

102,22 EUR Jednostodva22/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

20.06.2019

79/2019

Elektrická energia

233,68 EUR Dvestotridsaťtri68/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

20.06.2019

78/2019

Archívne škatule

66,30 EUR Šesťdesiatšesť30/100 eur

EMBA Trade, spol. s r. o.

Obec Žitavce

20.06.2019

77/2019

Olej 2-taktový s odmerkou, olej 4 taktový

28,80 EUR Dvadsaťosem80/100 eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

20.06.2019

76/2019

Externý manažment a implementácia podporeného projektu "Zníženie energetickej náročnosti obecného úr

6 773,45 EUR Šesťtisícsedemstosedemdesiattri45/100eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

75/2019

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

904,94 EUR Deväťstoštyri94/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

28.05.2019

74/2019

Elektrická energia

47,37 EUR Štyridsaťsedem37/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

73/2019

Vypracovanie projektu pre kamerový systém

420,00 EUR Štyristodvadsať eur

AGEsoft, s.r.o.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: