Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.10.2019

122/2019

Vypratanie priestoru, odvoz, uskladnenie odpadu a manipulácia s ním.

359,18 EUR Tristopäťdesiatdeväť18/100 eur

VEPOS, spo. s.r.o.

Obec Žitavce

14.10.2019

121/2019

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

631,13 EUR Šesťstotridsaťjeden13/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

14.10.2019

120/2019

Telefón

77,17 EUR Sedemdesiatsedem17/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

14.10.2019

119/2019

Preprava, práca ramena a uloženie odpadu

955,30 EUR Deväťstopäťdesiatpäť30/100 eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

14.10.2019

118/2019

Elektrická energia

233,68 EUR Dvestotridsaťtri68/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.10.2019

117/2019

Elektrická energia

102,22 EUR Jednostodva22/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.10.2019

116/2019

Zemný plyn

210,00 EUR Dvestodesať eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

22.08.2019

115/2019

Stavebné práca a osadenie kanalizačnej žumpy

3 430,28 EUR Tritisícštyristotridsať28/100 eur

AB Stav s.r.o

Obec Žitavce

22.08.2019

114/2019

Dokončenie stavebných prác k žumpe

178,00 EUR Jednostosedemdesiatosem eur

Maroš Sádovský VeMaS

Obec Žitavce

22.08.2019

113/2019

Žacia hlavica profi Dolmar, nylon 3,0 132 m

101,00 EUR Jednostojeden eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

22.08.2019

112/2019

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

600,05 EUR Šesťsto05/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

22.08.2019

111/2019

Elektrická energia VO

31,00 EUR Tridsaťjeden eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

22.08.2019

110/2019

Zváranie pántov a petlice na zámok kanalizačného poklopu

35,00 EUR Tridsaťpäť eur

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

22.08.2019

108/2019

Telefón

78,85 EUR Sedemdesiatosem85/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

22.08.2019

107/2019

Preprava osôb autobusom Žitavce - Štúrovo a späť

220,00 EUR Dvestodvadsať eur

P.P - BUS s r. o.

Obec Žitavce

22.08.2019

106/2019

Preprava osôb Žitavce - Nitra a späť

80,00 EUR Osemdesiat eur

P.P - BUS s r. o.

Obec Žitavce

22.08.2019

105/2019

Elektrická energia

233,68 EUR Dvestotridsaťtri68/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

22.08.2019

104/2019

Elektrická energia VO

102,22 EUR Jednostodva,22/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

22.08.2019

103/2019

Zemný plyn

210,00 EUR Dvestodesať eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

22.08.2019

109/2019

Oprava verejného osvetlenia

70,97 EUR Sedemdesiat97/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

22.08.2019

102/2019

Vypracovanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti: "Zachytenie, využitie a likvidácia dažďový

210,00 EUR Dvestodesať eur

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Obec Žitavce

30.07.2019

101/2019

Aktualizácia KEO

151,14 EUR Jednostopäťdesiatjeden14/100 eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

15.07.2019

100/2019

Spracovanie dokumentácie vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov.

800,00 EUR Osemsto

Mgr. Martin Baláž

Obec Žitavce

15.07.2019

99/2019

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

374,75 EUR Tristosedemdesiatštyri75/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

15.07.2019

98/2019

Elektrická energia

17,78 EUR Sedemnásť78/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: