Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.07.2020

90/2020

Toner CANON C-EXV29 magenta a yellow

110,40 EUR Jednostodesať40/100 eur

MAGIC Print

Obec Žitavce

01.07.2020

89/2020

Zemný plyn

181,00 EUR Jednostoosemdesiatjeden eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

01.07.2020

88/2020

Elektrická energia

235,81 EUR Dvestotridsaťpäť81/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

01.07.2020

87/2020

Elektrická energia

96,86 EUR Deväťdesiatšesť86/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

01.07.2020

86/2020

Licenčný poplatok, ročná prevádzka webovej stránky

290,40 EUR Dvestodeväťdesiat40/100 eur

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

01.07.2020

85/2020

Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

N.M. - Audit, spol. s r. o.

Obec Žitavce

01.07.2020

84/2020

Plastové 240 l nádoby

372,00 EUR Tristosedemdesiatdva eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

26.05.2020

83/2020

Poskytnutie služby verejného obstarávania a príkaznej zmluvy za dodávku služby verejného obstarávani

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

Komunál - Servis, s.r.o

Obec Žitavce

26.05.2020

82/2020

Poskytnutie služby verejného obstarávania a príkaznej zmluvy za dodávku služby verejného obstarávani

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

Komunál - Servis, s.r.o

Obec Žitavce

26.05.2020

81/2020

Aktualizácia WIN REGOB

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

26.05.2020

80/2020

Výroba a montáž kovových dverí na dom smútku 2 ks.

140,00 EUR Jednostoštyridsať eur

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

26.05.2020

79/2020

Poplatok za zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

16,78 EUR Šestnásť78/100 eur

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Žitavce

26.05.2020

78/2020

Elektrická energia

46,86 EUR Štyridsaťšesť86/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

26.05.2020

77/2020

Zber, preprava a zneškodnenie odapadu

1 097,05 EUR Jedentisícdeväťdesiatsedem05/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

26.05.2020

76/2020

Geodetické práce, geometrický plán pozemku

200,00 EUR Dvesto eur

Ing. Iveta Lorincziová

Obec Žitavce

26.05.2020

75/2020

Revízia elektroinštalácie v kultúrnom dome

676,08 EUR Šesťstosedemdesiatšesť08/100 eur

Štefan Zuzula

Obec Žitavce

26.05.2020

74/2020

Vykonanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona

144,00 EUR Jednostoštyridsaťštyri eur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

26.05.2020

73/2020

Telefón

70,51 EUR Sedemdesiat51/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

26.05.2020

72/2020

Mobilný stojan na dezinfekciu a dezinfekčný gél na ruky

190,20 EUR Jednostodeväťdesiat20/100 eur

OKALED, s.r.o.

Obec Žitavce

26.05.2020

71/2020

Elektircká energia

235,81 EUR Dvestotridsaťpäť81/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

26.05.2020

70/2020

Elektrická energia

96,86 EUR Deväťdesiatšesť86/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

26.05.2020

69/2020

Zemný plyn

181,00 EUR Jednostoosemdesiatjeden eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

27.04.2020

68/2020

Kovový materiál na dvere do domu smútku

300,00 EUR Tristo eur

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

27.04.2020

67/2020

Telefón

69,10 EUR Šesťdesiatdeväť10/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

27.04.2020

66/2020

Elektrická energia

68,06 EUR Šesťdesiatosem06/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: