Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27.04.2020

65/2020

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu

977,04 EUR Deväťstosedemdesiatsedem04/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

27.04.2020

64/2020

Tlačivo potvrdenie o pobyte bianco

36,52 EUR Tridsaťšesť52/100 eur

Centrum polygrafických služieb

Obec Žitavce

27.04.2020

63/2020

Prevzatie a príprava zastúpenia, právne služby

221,54 EUR Dvestodvadsaťjeden54/100 eur

JUDr. Mária Jakubíková

Obec Žitavce

27.04.2020

62/2020

Zemný plyn

181,00 EUR Jednostoosemdesiatjeden eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

27.04.2020

61/2020

Elektrická energia

96,86 EUR Deväťdesiatšesť86/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

27.04.2020

60/2020

Elektrická energia

235,81 EUR Dvestotridsaťpäť81/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

27.04.2020

59/2020

Geometrický plán na oddelenie pozemku a na určenie vlastníckych práv k pozemku

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Ing. Iveta Lorincziová

Obec Žitavce

27.04.2020

58/2020

Projektová dokumentácia Elektrická prípojka NN, sp., k. ú. Zitavce, č. p. 1207/1

185,20 EUR Jednostoosemdesiatpäť20/100 eur

Ing. Georgína Cigáňová E-PRO

Obec Žitavce

27.04.2020

57/2020

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostre

38,40 EUR Tridsaťosem40/100 eur

SLOVGRAM

Obec Žitavce

27.04.2020

56/2020

Dezi prim, Balneo soap Antibakeriálne, DEXA Dezi

53,94 EUR Päťdesiattri94/100 eur

Perfekt-SH, s. r. o

Obec Žitavce

27.04.2020

55/2020

Nakladanie so splaškovými vodami ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy

52,00 EUR Päťdesiatdva eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

27.04.2020

54/2020

Oprava verejného osvetlenia

156,00 EUR Jednostopäťdesiatšesť eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

27.04.2020

53/2020

CleanFit Izopropyl alkohol 70 % - aplikačný roztok

276,00 EUR Dvestosedemdesiatšesť eur

Arcus Signum, s.r.o.

Obec Žitavce

27.04.2020

52/2020

Rúška textilné, sanforizovaná bavlna 3 + 2 vrstvy

1 260,00 EUR Jedentisícdvestošesťdesiat eur

WORKTEX, chránená dielňa s.r.o.

Obec Žitavce

27.04.2020

51/2020

Jedálne kupóny

486,50 EUR Štyristoosemdesiatšesť50/100 eur

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

27.04.2020

50/2020

Antibakteriálny gél na ruky bez vody 99,9 %

108,00 EUR Jednostoosem eur

Zdravý svet s.r.o.

Obec Žitavce

27.04.2020

49/2020

Rúška textilné, sanforizovaná bavlna 3 + 2 vrstvy

1 260,00 EUR Jedentisícdvestošesťdesiat eur

WORKTEX, chránená dielňa s.r.o.

Obec Žitavce

27.04.2020

48/2020

Aktualizácia KEO WIN

240,00 EUR Dvestoštyridsať eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

27.04.2020

47/2020

Oprava verejného osvetlenia

62,52 EUR Šesťdesiatdva52/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

27.04.2020

46/2020

Elektrická energia

77,49 EUR Sedemdesiatsedem49/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

27.04.2020

45/2020

Telefón

66,91 EUR Šesťdesiatšesť91/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

27.04.2020

44/2020

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu

556,32 EUR Päťstopäťdesiatšesť32/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

27.04.2020

43/2020

Elektrická energia

96,86 EUR Deväťdesiatšesť86/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

27.04.2020

42/2020

Zemný plyn

181,00 EUR Jednostoosemdesiatjeden eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

27.04.2020

41/2020

Elektrická energia

235,81 EUR Dvestotridsaťpäť81/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: