Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.12.2020

165/2020

Mobilná aplikácia v obraze k webu

249,00 EUR Dvestoštyridsať eur

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

14.12.2020

164/2020

Vstupné posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce

228,00 EUR Dvestodvadsaťosem eur

AGEL Clinic, s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

163/2020

Telefón

65,87 EUR Šesťdesiatpäť87/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

162/2020

Výroba, dovoz a montáž voliéry a kovovej predeľovacej ohrady.

420,00 EUR Štyristodvadsať eur

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

14.12.2020

161/2020

Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom

144,00 EUR Jednostoštyridsaťštyri eur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

160/2020

Elektrická energia

88,50 EUR Osemdesiatosem50/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

159/2020

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

1 094,36 EUR Jedentisícdeväťdesiatštyri36/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

14.12.2020

158/2020

Zemný plyn

181,00 EUR Jednostoosemdesiatjeden eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

14.12.2020

157/2020

Elektrická energia

235,81 EUR Dvestotridsaťpäť81/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

156/2020

Elektrická energia

96,86 EUR Deväťdesiatšesť86/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

155/2020

Ochranné pomôcky, dezinfekcia, postrekovač.

351,12 EUR Tristopäťdesiatjeden12/100 eur

Dexis Slovakia

Obec Žitavce

14.12.2020

154/2020

Generátor ozónu

357,58 EUR Tristopäťdesiatsedem58/100 eur

ALZA.sk

Obec Žitavce

14.12.2020

153/2020

Zošívačka, náplne do zošívačky

26,00 EUR Dvadsaťšesť eur

Sponka SK, s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

152/2020

Aktualizácia KEO

240,00 EUR Dvestoštyridsať eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

14.12.2020

151/2020

Chodník II/514 I. etapa

9 576,00 EUR Deväťtisícpäťstosedemdesiatšesť eur

Kralkov, s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

150/2020

Preprava a zneškodnenie odpadu

458,64 EUR Štyristopäťdesiatosem64/100 eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

149/2020

Materiál na výrobu voliéry pre psa a kovovej predeľovacej ohrady

500,00 EUR Päťsto eur

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

14.12.2020

148/2020

Oprava verejného osvetlenia

271,92 EUR Dvestosedemdesiatjeden92/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

14.12.2020

147/2020

Elektrická energia

63,54 EUR Šesťdesiattri54/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

11.12.2020

146/2020

Telefón

64,90 EUR Šesťdesiatštyri90/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

11.12.2020

145/2020

Výmena bočného skla

154,08 EUR Jednostopäťdesiatštyri 08/100 eur

MAXTER s.r.o.

Obec Žitavce

11.12.2020

144/2020

Zber, preprava, zneškodnenie odpadu

719,16 EUR Sedemstodevätnásť 16/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

11.12.2020

143/2020

Elektrická energia

235,81 EUR Dvestotridsaťpäť81/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

11.12.2020

142/2020

Elektrická energia

96,86 EUR Deväťdesiatšesť86/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

11.12.2020

141/2020

Zemný plyn

181,00 EUR Jednostoosemdesiatjeden eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: