Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.12.2020

140/2020

Výmena termostatu na chladiacom zariadení v dome smútku

154,00 EUR Jednostopäťdesiatštyr eur

PETINA Ingrid Lineková

Obec Žitavce

11.12.2020

139/2020

Dekontaminácia chladiaceho zariadenie domu smútku

70,00 EUR Sedemdesiat eur

PETINA Ingrid Lineková

Obec Žitavce

11.12.2020

138/2020

Ozvučenie

220,00 EUR Dvesto eur

Martin Sádovský - ElektroExpert

Obec Žitavce

24.09.2020

137/2020

Stravovacie poukážky

478,58 EUR Štyristosedemdesiatosem58/100 eur

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

24.09.2020

136/2020

Razítko, podušky

36,92 EUR Tridsaťšesť92/100 eur

Jozef Šmrhola

Obec Žitavce

24.09.2020

135/2020

Agátové stĺpy

24,00 EUR Dvadsaťštyri eur

Preliezky Trubíni s.r.o.

Obec Žitavce

24.09.2020

134/2020

Príprava a tvorba projektu "Zachytenie, využitie a likvidácia vôd v obci Žitavce"

2 400,00 EUR Dvetisícštyristo eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

23.09.2020

133/2020

Zber, preprava, zneškodnenie odpadu

1 074,84 EUR Jedentisícsedemdesiatštyri84/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

23.09.2020

132/2020

Športové trofeje

580,20 EUR Päťstoosemdesiat20/100 eur

ByDoS, spol. s r. o.

Obec Žitavce

23.09.2020

131/2020

Elektrická energia

48,39 EUR Štyridsaťosem39/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

23.09.2020

130/2020

Telefón

65,95 EUR Šesťdesiatpäť95/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

23.09.2020

129/2020

Zriadenie dopravného zrkadla

408,00 EUR Štyristoosem eur

Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.

Obec Žitavce

23.09.2020

128/2020

Elektrická energia

235,81 EUR Dvestotridsaťpäť81/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

23.09.2020

127/2020

Elektrická energia

96,86 EUR Deväťdesiatšesť86/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

23.09.2020

126/2020

Zemný plyn

181,00 EUR Jednostoosemdesiatjeden eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

23.09.2020

125/2020

Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce.

200,00 EUR Dvesto eur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Žitavce

23.09.2020

124/2020

Nakladanie so splaškovými vodami ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy.

55,00 EUR Päťdesiatpäť eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

23.09.2020

123/2020

Tabuľka A4, kamerový systém

16,80 EUR Šestnásť80/100 eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

25.08.2020

122/2020

Elektro práce, opravy v hlavnom el. rozvádzači OcÚ

267,98 EUR Dvestošesťdesiatsedem98/100 eur

Štefan Zuzula

Obec Žitavce

25.08.2020

121/2020

Exteriérová zrkadlová solárna fólia Skyfol Thermoprotect s montážou na okno

168,00 EUR Jednostošesťdesiatosem eur

Autofólie Vráble, s.r.o.

Obec Žitavce

25.08.2020

120/2020

Motorový krovinorez 4T MS-430, 4U

469,90 EUR Štyristošesťdesiatdeväť90/100 eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

20.08.2020

119/2020

Elektrická energia

34,70 EUR Tridsaťštyri70/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

20.08.2020

118/2020

Prehľadná prepážka - zástena z plexiskla

148,68 EUR Jednostoštyridsaťosem68/100 eur

SCO Trade, s.r.o.

Obec Žitavce

20.08.2020

117/2020

Telefón

76,32 EUR Sedemdesiatšesť32/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

20.08.2020

116/2020

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

681,36 EUR Šesťstoosemdesiatjeden36/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: