Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27.04.2020

40/2019

Služby servis PHP, dielenská kontrola a servis PHP - vystavenie atestov

196,00 EUR Jednostodeväťdesiatšesť eur

M.Vojtko-ELEKTROSERVIS

Obec Žitavce

27.04.2020

39/2020

Ročná kontrola PSN, batérie

112,38 EUR Jednostodvanásť38/100eur

L-tes spol. s r. o.

Obec Žitavce

09.03.2020

38/2020

Tabuľka podpora rozvoja športu

10,80 EUR Desať80/100 eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

09.03.2020

37/2020

Výroba, dovoz a montáž kovových dverí, okna, elektrickej skrinky a dvier podľa rozmerov

170,00 EUR Jednostosedemdesiat eur

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

09.03.2020

36/2020

Kniha s partnermi "Čarovná dolná Nitra" a prezentácia v knihe

577,50 EUR Päťstosedemdesiatsedem50/100 eur

CBS spol, s.r.o.

Obec Žitavce

09.03.2020

35/2020

Spracovanie žiadosti o NFP Revitalizácia domu smútku v obci Žitavce

1 310,88 EUR Jedentisíctristodesať88/100eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

09.03.2020

34/2020

Vykonanie odbornej priehliadky kotolne na plynné palivo a vykonanie revízie plynového zariadenia kot

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

Milan Zuberec

Obec Žitavce

09.03.2020

33/2020

Vlajka SR

40,01 EUR Štyridsať01/100 eur

Jozef Šmrhola

Obec Žitavce

09.03.2020

32/2020

Erb, štátny znak, tyč na vlajku s koncovkou, vlajka

667,68 EUR Šesťstošesťdesiatsedem68/100 eur

Jozef Šmrhola

Obec Žitavce

09.03.2020

31/2020

Telefón

65,80 EUR Šesťdesiatpäť80/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

09.03.2020

30/2020

Prepravné služby

208,80 EUR Dvestoosem80/100 eur

Čiták TRANS, s.r.o.

Obec Žitavce

09.03.2020

29/2020

Servisné práce - prehliadka kondenzačného kotla

79,20 EUR Sedemdesiatdeväť20/100eur

GAS - PROGRES, s.r.o.

Obec Žitavce

09.03.2020

28/2020

Zásobník a papierové utierky a papierové utierky

34,04 EUR Tridsaťštyri04/100 eur

Dexis Slovakia

Obec Žitavce

09.03.2020

27/2020

Elektrická energia

99,87 EUR Deväťdesiatdeväť87/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

09.03.2020

26/2020

Bravčové polovičky a vnútornosti

327,13 EUR Tristodvadsaťsedem13/100 eur

MäsoMelek, s.r.o.

Obec Žitavce

09.03.2020

25/2020

Publikácia účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01. 01. 2020

36,50 EUR Tridsaťšesť50/100 eur

ZO - RVC Nitra

Obec Žitavce

09.03.2020

24/d/2020

Zemný plyn

-394,56 EUR -Tristodeväťdesiatštyri56/100 eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

09.03.2020

23/2020

Kovový materiál na výrobu dverí, okna a elektrickej skrine podľa rozmerov.

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

09.03.2020

22/2020

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel

20,40 EUR Dvadsať40/100 eur

SOZA

Obec Žitavce

09.03.2020

24/2020

Zemný plyn

24,19 EUR Dvadsaťštyri19/100 eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

09.03.2020

21/2020

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

585,60 EUR Päťstoosemdesiatpäť60/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

09.03.2020

20/2020

Zemný plyn

181,00 EUR Jednostoosemdesiat eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

06.02.2020

19/2020

Aktualizácia KEO

315,00 EUR tristopätnásťeur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

06.02.2020

18/2020

Elektrická energia

235,81 EUR Dvestotridsaťpäť81/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

06.02.2020

17/2020

Elektrická energia

96,86 EUR Deväťdesiatšesť86/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: