Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.08.2020

115/2020

Zemný plyn

181,00 EUR Jednostoosemdesiatjeden eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

20.08.2020

114/2020

Elektrická energia

235,81 EUR Dvestotridsaťpäť81/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

20.08.2020

113/2020

Elektrická energia

96,86 EUR Deväťdesiatšesť86/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

20.08.2020

112/2020

Kamerový systém pre obec Žitavce

8 274,00 EUR Osemtisícdvestosedemdesiatštyri eur

FIRE-SYS, s.r.o.

Obec Žitavce

20.08.2020

111/2020

Aktualizácia KEo

240,00 EUR Dvestoštyridsať eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

21.07.2020

110/2020

Udržiavacie práce na budove kultúrneho domu

106,40 EUR Jednostošesť40/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

21.07.2020

109/2020

Vysprávky miestnych komunikácií

879,68 EUR Osemstosedemdesiatdeväť68/100 eur

Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.

Obec Žitavce

21.07.2020

108/2020

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

732,36 EUR Sedemstotridsaťdva36/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

21.07.2020

107/2020

Telefón

69,98 EUR Šesťdesiatdeväť98/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

21.07.2020

106/2020

Nakladanie so splaškovými vodami, ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy pri Obecnom úrade

55,00 EUR Päťdesiatpäť eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

21.07.2020

105/2020

Elektrická energia

27,09 EUR Dvadsaťsedem09/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

21.07.2020

104/2020

Školenie a materiál k výuke a poučeniu oprávnených osôb GDRPR

42,00 EUR Štyridsaťdva eur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

21.07.2020

103/2020

Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu

624,72 EUR Šesťstodvadsaťštyri72/100 eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

21.07.2020

102/2020

Zemný plyn

181,00 EUR Jednostoosemdesiatjeden eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

14.07.2020

101/2020

Elektrickáenergia

96,86 EUR Deväťdesiatšesť86/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.07.2020

100/2020

Elektrická energia

235,81 EUR Dvestotridsaťpäť81/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.07.2020

99/2020

Oprava PSN v objekte Obecný úrad Žitavce

23,28 EUR Dvadsaťtri28/100 eur

L-tes spol. s r. o.

Obec Žitavce

01.07.2020

98/2020

Motorový krovinorez MS-4510, olej2-takt 1 l s odmerkou

730,80 EUR Sedemstotridsať80/100 eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

01.07.2020

96/2020

Jedálne kupóny

450,87 EUR Štyristopäťdesiat87/100 eur

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

01.07.2020

97/2020

Oprava verejného osvetlenia v obci

359,16 EUR Tristopäťdesiatdeväť16/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

01.07.2020

95/2020

Plachta biela, veľkorozmerná do domu smútku

132,00 EUR Jednostotridsaťdva eur

SILVERMAN, s.r.o.

Obec Žitavce

01.07.2020

94/2020

Údržba záhona pri detskom ihrisku

200,00 EUR Dvesto eur

Isola Bella, s.r.o.

Obec Žitavce

01.07.2020

93/2020

Telefón

64,73 EUR Šesťdesiatštyri73/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

01.07.2020

92/2020

Elektrická energia

36,09 EUR Tridsaťšesť09/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

01.07.2020

91/2020

Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

722,76 EUR Sedemstodvadsaťdva76/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: