Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.12.2020

180/2020

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

707,16 EUR Sedemstosedem16/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

14.12.2020

179/2020

Oprava verejného osvetlenia

150,48 EUR Jednostopäťdesiat48/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

14.12.2020

178/2020

Telefón

67,10 EUR Šesťdesiatsedem10/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

177/2020

Predplatné pravda

227,70 EUR Dvestodvadsaťsedem70/100 eur

Slovenská pošta, a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

176/2020

Elektrická energia

100,70 EUR Jednosto70/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

175/2020

Tlač pohľadníc

18,95 EUR Osemnásť95/100 eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

174/2020

Zemný plyn

181,00 EUR Jednostoosemdesiatjeden eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

14.12.2020

173/2020

Elektrická energia

96,86 EUR Deväťdesiatšesť86/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

172/2020

Elektrická energia

235,81 EUR Dvestotridsaťpäť81/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

171/2020

Ročný udržiavací poplatok KEO-DOS 2021, ročná licencia KEO WIN 2021

225,63 EUR Dvestodvadsaťpäť63/100 eur

KEO s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

170/2020

Tlač pohľadníc

24,50 EUR Dvadsaťštyri50/100 eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

169/2020

Kalendár stolový plánovací, týždňový, 56 stranový 130 kusov

311,99 EUR Tristojedenásť99/100 eur

FORK, s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

168/2020

Zorganizovania a vykonanie odborného školenia zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

60,00 EUR Šesťdesiat eur

DELTA EN PLUS s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

167/2020

Oprava plynového kotla

336,00 EUR Tristotridsaťšesť eur

Milan Zuberec

Obec Žitavce

14.12.2020

166/2020

Licencia na využívanie softvéru Tenderne v období 12.11.2020-11.11.2021

258,00 EUR Dvestopäťdesiatosem eur

Tendernet s.r.o

Obec Žitavce

14.12.2020

165/2020

Mobilná aplikácia v obraze k webu

249,00 EUR Dvestoštyridsať eur

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

14.12.2020

164/2020

Vstupné posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce

228,00 EUR Dvestodvadsaťosem eur

AGEL Clinic, s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

163/2020

Telefón

65,87 EUR Šesťdesiatpäť87/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

162/2020

Výroba, dovoz a montáž voliéry a kovovej predeľovacej ohrady.

420,00 EUR Štyristodvadsať eur

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

14.12.2020

161/2020

Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom

144,00 EUR Jednostoštyridsaťštyri eur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

160/2020

Elektrická energia

88,50 EUR Osemdesiatosem50/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

159/2020

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

1 094,36 EUR Jedentisícdeväťdesiatštyri36/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

14.12.2020

158/2020

Zemný plyn

181,00 EUR Jednostoosemdesiatjeden eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

14.12.2020

157/2020

Elektrická energia

235,81 EUR Dvestotridsaťpäť81/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

156/2020

Elektrická energia

96,86 EUR Deväťdesiatšesť86/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: