Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
07.01.2021

190/2020

Štiepkovanie dreviny

737,50 EUR Sedemstotridsaťsedem50/100 eur

Fleurette s.r.o.

Obec Žitavce

07.01.2021

189/2020

K-toner Canon C EXV29 black,cyan

102,00 EUR Jednostodva eur

MAGIC Print

Obec Žitavce

07.01.2021

188/2020

Poduška do razítka

7,50 EUR Sedem50/100 eur

Jozef Šmrhola

Obec Žitavce

07.01.2021

184/2020

Údržba verejného priestranstva

170,00 EUR Jednostosedemdesiat eur

Isola Bella, s.r.o.

Obec Žitavce

07.01.2021

187/2020

Oprava krytiny strechy na KD

1 263,60 EUR Jedentisícdvestošesťdesiattri60/100 eur

SH Klampiarstvo s.r.o.

Obec Žitavce

07.01.2021

186/2020

Spracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 2021 Zefektívnenie triedenia BRKO v domácn

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

07.01.2021

185/2020

Ohňostroj

264,00 EUR Dvestošesťdesiatštyri eur

Miguel s.r.o.

Obec Žitavce

07.01.2021

183/2020

Novoročný pozdrav

17,60 EUR Sedemnásť60/100 eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

07.01.2021

182/2020

Poplatok Prima bany Slovensko za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov

44,35 EUR Štyridsaťštyri35/100 eur

Prima banka Slovensko

Obec Žitavce

07.01.2021

181/2020

Stravovacie poukážky

446,91 EUR Štyristoštyridsaťšesť91/100

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

180/2020

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

707,16 EUR Sedemstosedem16/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

14.12.2020

179/2020

Oprava verejného osvetlenia

150,48 EUR Jednostopäťdesiat48/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

14.12.2020

178/2020

Telefón

67,10 EUR Šesťdesiatsedem10/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

177/2020

Predplatné pravda

227,70 EUR Dvestodvadsaťsedem70/100 eur

Slovenská pošta, a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

176/2020

Elektrická energia

100,70 EUR Jednosto70/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

175/2020

Tlač pohľadníc

18,95 EUR Osemnásť95/100 eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

174/2020

Zemný plyn

181,00 EUR Jednostoosemdesiatjeden eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

14.12.2020

173/2020

Elektrická energia

96,86 EUR Deväťdesiatšesť86/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

172/2020

Elektrická energia

235,81 EUR Dvestotridsaťpäť81/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.12.2020

171/2020

Ročný udržiavací poplatok KEO-DOS 2021, ročná licencia KEO WIN 2021

225,63 EUR Dvestodvadsaťpäť63/100 eur

KEO s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

170/2020

Tlač pohľadníc

24,50 EUR Dvadsaťštyri50/100 eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

169/2020

Kalendár stolový plánovací, týždňový, 56 stranový 130 kusov

311,99 EUR Tristojedenásť99/100 eur

FORK, s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

168/2020

Zorganizovania a vykonanie odborného školenia zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

60,00 EUR Šesťdesiat eur

DELTA EN PLUS s.r.o.

Obec Žitavce

14.12.2020

167/2020

Oprava plynového kotla

336,00 EUR Tristotridsaťšesť eur

Milan Zuberec

Obec Žitavce

14.12.2020

166/2020

Licencia na využívanie softvéru Tenderne v období 12.11.2020-11.11.2021

258,00 EUR Dvestopäťdesiatosem eur

Tendernet s.r.o

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: