Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.02.2020

16/2020

Výroba, dovoz kovového stožiara na vlajku podľa rozmerov

100,00 EUR Jednostoeur

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

06.02.2020

15/2020

Tabuľky Návštevný poriadok detského ihriska a podpora športu..

53,50 EUR Päťdsiattri50/100eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

06.02.2020

14/2020

Kancelárske potreby

20,98 EUR Dvadsať98/100eur

BITcomp

Obec Žitavce

06.02.2020

13/2020

Športové trofeje

302,40 EUR Tristodva40/100eur

ByDoS, spol. s r. o.

Obec Žitavce

06.02.2020

12/2020

Zemný plyn

181,00 EUR Jednostoosemdesiatjedeneur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

06.02.2020

11/2020

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

510,07 EUR Päťstodesať07/100eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

06.02.2020

10/2020

Elektrická energia

35,94 EUR Tridsaťpäť94/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

06.02.2020

09/2020

Elektrická energia

103,86 EUR jednostotri86/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

06.02.2020

08/2020

Tabuľa Návštevný poriadok detského ihriska

24,00 EUR dvadsaťstyrieur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

06.02.2020

07/2020

Telefón

63,55 EUR Šesťdesiattri55/100eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

06.02.2020

06/2020

Občerstvenie

28,00 EUR Dvadsaťosemeur

Branislav Kosiba-Gastro Kosi

Obec Žitavce

06.02.2020

05/2020

Jedálne kupóny

502,33 EUR Päťstodva33/100eur

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

06.02.2020

04/2020

Elektrická energia

233,68 EUR Dvestotridsaťtri68/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

06.02.2020

03/2020

Elektrická energia

102,22 EUR Jednostodva22/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

06.02.2020

02/2020

Nakladanie so splaškovými vodami, ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy

52,00 EUR Päťdesiatdvaeur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

06.02.2020

01/2020

Predplatné publikácie Mzdová účtovníčka, ročník 2020

58,80 EUR Päťdesiatosem80/100eur

PS DOMOV

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: