Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.05.2021

72/2021

Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie diagnostických vyšetrení Ag testov

650,00 EUR Šesťstopäťdesiat eur

ZaMED komárno s.r.o

Obec Žitavce

14.05.2021

71/2021

Pero a ochranný nákrčník

133,32 EUR Jednostotridsaťtri32/100 eur

Jozef Šmrhola

Obec Žitavce

14.05.2021

70/2021

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

1 547,75 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťsedem75/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

14.05.2021

69/2021

Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie diagnostických vyšetrení Ag testov

785,00 EUR Sedemstoosemdesiatpäť eur

ZaMED komárno s.r.o

Obec Žitavce

14.05.2021

68/2021

Elektrická energia

115,05 EUR Jednostopätnásť05/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

67/2021

Telefón

67,90 EUR Šesťdesiatsedem90/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

66/2021

Elektrická energia

100,67 EUR Jednosto67/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

65/2021

Elektrická energia

232,55 EUR Dvestotridsaťdva55/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

64/2021

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

05.04.2021

51/2021

Tabuľky zákaz vývozu smetí

11,50 EUR Jedenásť50/100eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

05.04.2021

63/2021

Kancelárske skrine na dokumenty

543,60 EUR Päťstoštyridsaťtri60/100 eur

ABAMET, s.r.o.

Obec Žitavce

05.04.2021

62/2021

Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie diagnostických vyšetrení Ag testov

920,00 EUR Deväťstodvadsať eur

ZaMED komárno s.r.o

Obec Žitavce

05.04.2021

61/2021

Oprava verejného osvetlenia v obci

67,92 EUR Šesťdesiatsedem92/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

05.04.2021

60/2021

Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostre

38,40 EUR Tridsaťosem40/100 eur

SLOVGRAM

Obec Žitavce

05.04.2021

59/2021

Aktualizácia KEO

240,00 EUR Dvestoštyrdsať eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

05.04.2021

58/2021

Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie diagnostických vyšetrení Ag testov

965,00 EUR Deväťstošesťdesiatpäť eur

ZaMED komárno s.r.o

Obec Žitavce

05.04.2021

57/2021

Smetné nádoby

507,14 EUR Päťstosedem14/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

05.04.2021

56/2021

Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie diagnostických vyšetrení Ag testov

945,00 EUR Deväťstoštyridsaťpäť eur

ZaMED komárno s.r.o

Obec Žitavce

05.04.2021

55/2021

Ročná kontrola PSN, výmena batérií v objektoch OcÚ, KD

122,46 EUR Jednostodvadsaťdva46/100 eur

L-tes spol. s r. o.

Obec Žitavce

05.04.2021

54/2021

Telefón

65,22 EUR Šesťdesiatpäť22/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

05.04.2021

53/2021

Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie diagnostických vyšetrení Ag testov

725,00 EUR Sedemstodvadsaťpäť eur

ZaMED komárno s.r.o

Obec Žitavce

05.04.2021

52/2021

Elektrická energia

104,12 EUR Jednostoštyri12/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

05.04.2021

50/2021

Dielenská kontrola a servis PHP-vystavenie atestov

200,00 EUR Dvesto eur

M.Vojtko-ELEKTROSERVIS

Obec Žitavce

05.04.2021

49/2021

Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie diagnostických vyšetrení Ag testov

655,00 EUR Šesťstopäťdesiatpäť eur

ZaMED komárno s.r.o

Obec Žitavce

05.04.2021

48/2021

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

615,53 EUR Šesťstopätnásť53/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: