Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.11.2021

147/2021

Elektrická energia

192,47 EUR Jednostodeväťdesiatdva47/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

22.11.2021

146/2021

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

22.11.2021

145/2021

Elektrická energia

12,25 EUR Dvanásť25/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

22.11.2021

144/2021

Aktualizácia KEO

231,00 EUR Dvestotridsaťjeden eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

22.11.2021

143/2021

Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy

58,00 EUR Päťdesiatosem eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

18.10.2021

142/2021

Elektrická energia

65,36 EUR Šesťdesiatpäť36/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

18.10.2021

141/2021

Minerálna voda

21,60 EUR Dvadsaťjeden60/100eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

18.10.2021

140/2021

Motorový krovinorez EM 4350UH

519,90 EUR Päťstodevätnásť90/100 eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

18.10.2021

139/2021

Zber, preprava, zneškodnenie odpadu

689,50 EUR Šesťstoosemdesiatdeväť50/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

18.10.2021

138/2021

Telefón

67,05 EUR Šesťdesiatsedem05/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

18.10.2021

137/2021

Balíček pre silnú imunitu

1 294,80 EUR Jedentisícdvestodeväťdesiatštyri80/100 eur

Lekáreň RPT, s.r.o.

Obec Žitavce

18.10.2021

136/2021

Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v dome smútku

70,00 EUR Sedemdesiat eur

PETINA Ingrid Lineková

Obec Žitavce

18.10.2021

135/2021

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

18.10.2021

134/2021

Elektrická energia

100,67 EUR Jednosto67/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

18.10.2021

133/2021

Elektrická energia

232,55 EUR Dvestotridsaťdva55/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

18.10.2021

132/2021

Smetné nádoby

496,80 EUR Štyristodeväťdesiatšesť80/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

18.10.2021

131/2021

Papierové utierky

36,67 EUR Tridsaťšesť67/100 eur

Dexis Slovakia

Obec Žitavce

28.09.2021

130/2021

Oprava stien, oškrabanie, penetrácia, výsprávky, lištovanie, nanesenie omietky, zakrývanie, vrecovan

662,00 EUR Šesťstošesťdesiatdva eur

Ján Kováčik - Janima Real

Obec Žitavce

28.09.2021

129/2021

Preprava kontajnera a práca ramena

65,52 EUR Šesťdesiatpäť52/100 eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

28.09.2021

128/2021

Školenie

22,00 EUR Dvadsaťdva eur

RVC Košice

Obec Žitavce

28.09.2021

127/2021

Elektrická energia

50,88 EUR Päťdesiat88/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

28.09.2021

126/2021

Zber, preprava, zneškodnenie odpadu

1 191,05 EUR Jedentísícstodeväťdesiatjeden05/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

08.09.2021

125/2021

Telefón

69,91 EUR Šesťdesiatdeväť91/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

08.09.2021

124/2021

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

08.09.2021

123/2021

Elektrická energia

100,67 EUR Jednosto67/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: