Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.08.2021

97/2021

Elektrická energia

232,55 EUR Dvestotridsaťdva55/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

11.08.2021

96/2021

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

14.07.2021

95/2021

Práce audítora pri kontrole účtovných postupov, účtovnej evidencie, nadväznosti výkazov na mesačné u

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

N.M. - Audit, spol. s r. o.

Obec Žitavce

14.07.2021

94/2021

Nakladanie so splaškovými vodami, ťahanie, odvoz z odpadovej žumpy

58,00 EUR Päťdesiatosem eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

14.07.2021

93/2021

Licenčný poplatok za prevádzku www stránky

290,40 EUR Dvestodeväťdesiat40/100 eur

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

14.07.2021

92/2021

Zber, preprava, zneškodnenie odpadu

736,48 EUR Sedemstotridsaťšesť48/100

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

14.07.2021

91/2021

Telefón

72,91 EUR Sedemdesiatdva91/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

14.07.2021

90/2021

Elektrická energia

76,33 EUR Sedemdesiatšesť33/100 eur

Obec Žitavce

Obec Žitavce

14.07.2021

89/2021

Voda

27,00 EUR Dvadsaťsedem eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

14.07.2021

88/2021

Štiepkovanie biomasy

1 062,00 EUR Jedentisícšesťdesiatdva eur

Fleurette s.r.o.

Obec Žitavce

14.07.2021

87/2021

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

14.07.2021

86/2021

Elektrická energia

232,55 EUR Dvestotridsaťdva55/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.07.2021

85/2021

Elektrická energia

100,67 EUR Jednosto67/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.07.2021

84/2021

Kniha Sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí

28,70 EUR Dvadsaťosem70/100 eur

ZO - RVC Nitra

Obec Žitavce

28.05.2021

83/2021

Oprava tlačiarne

78,00 EUR Sedemdesiatosem eur

IToffice, s.r.o.

Obec Žitavce

14.05.2021

82/2021

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

747,64 EUR Sedemstoštyridsaťsedem64/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

14.05.2021

81/2021

Aktualizácia KEO

210,00 EUR Dvestodesať eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

14.05.2021

80/2021

Elektrická energia

90,27 EUR Deväťdesiat27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

79/2021

Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 Zák.

144,00 EUR Jednostoštyridsaťštyri eur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

14.05.2021

78/2020

Nylon, olej, žacia hlavica, mazací tuk

171,20 EUR Jednostosedemdesiatjeden20/100 eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

14.05.2021

77/2021

Telefón

65,79 EUR Šesťdesiatpäť79/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

76/2021

Elektrická energia

232,55 EUR Dvestotridsaťdva55/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

75/2021

Elektrická energia

100,67 EUR Jednosto67/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

74/2021

Nakladanie so splaškovými vodami ťahanie, a odvoz z odpadovej žumpy

56,00 EUR Päťdesiatšesť eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

14.05.2021

73/2021

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: