Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.04.2021

47/2021

Elektrická energia

100,67 EUR Jednosto67/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

05.04.2021

46/2021

Elektrická energia

232,55 EUR Dvestotridsaťdva55/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

03.03.2021

45/2021

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

03.03.2021

44/2021

Respirátor skladací KN95

102,96 EUR Jednostodva96/100 eur

Dexis Slovakia

Obec Žitavce

03.03.2021

43/2021

Odhŕňie snehu

48,00 EUR Štyridsaťosem eur

Lúčnica, spol. s r. o.

Obec Žitavce

03.03.2021

42/2021

Spracovanie projektu v rámci výzvy L7 Enviromentálneho fondu

600,00 EUR Šesťsto eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

03.03.2021

41/2021

Vykonanie, yhodnotenie a spracovanie diagnostických vyšetrení Ag testov

695,00 EUR šesťstodeväťdesiatpäť eur

ZaMED komárno s.r.o

Obec Žitavce

03.03.2021

40/2021

Soľ posypová kamenná

89,40 EUR Osemdesiatdeväť40/100 eur

FEAST s. r. o.

Obec Žitavce

03.03.2021

39/2021

Vypracovanie potvrdenia k projektu Modernizácia a zateplenie kultúrneho domu

35,00 EUR Tridsatpäťeur

Štátna ochrana prírody

Obec Žitavce

03.03.2021

38/2021

Oprava verejného osvetlenia

127,08 EUR Jednostodvadsaťsedem08/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

03.03.2021

37/2021

Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie diagnostických vyšetrení Ag testov

760,00 EUR Sedemstošesťdesiat eur

ZaMED komárno s.r.o

Obec Žitavce

03.03.2021

36/2021

Respirátor sladací KN95

18,72 EUR Osemnásť72/100 eur

Dexis Slovakia

Obec Žitavce

03.03.2021

35/2021

Odmena vo výške ceny práce zdravotníkov odberových miest

2 326,23 EUR Dvetisíctristodvadsaťšesť23/100 eur

Fakultná nem s poliklinikou Nové Zámky

Obec Žitavce

03.03.2021

34/2021

Elektrická energia

110,22 EUR Jednostodesať22/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

03.03.2021

33/2021

Telefón

67,75 EUR Šesťdesiatsedem75/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

03.03.2021

32/2021

Aktualizácia KEO

330,00 EUR Tristotridsať eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

03.03.2021

31/2021

Pomocné stavebné práce, rokonštrukcia stropu v DS

1 616,50 EUR Jedentisícšesťstošestnásť50/100 eur

Ján Kováčik - Janima Real

Obec Žitavce

03.03.2021

30/2021

Zber a zneškodnenie odpadu 180103

277,92 EUR Dvestosedemdesiatsedem92/100 eur

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o

Obec Žitavce

10.05.2021

29/2021

Elektrická energia

100,67 EUR Jednosto67/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

03.03.2021

28/2021

Elektrická energia

232,55 EUR Dvestotridsaťdva55/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

03.03.2021

27/2021

Ročný poplatok k mobilnej aplikácii k webu

180,00 EUR Jednostoosemdesiat eur

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

03.03.2021

26/2021

Mobilná aplikácia k webu

249,00 EUR Dvestoštyridsať eur

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

03.03.2021

25/2021

Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

676,25 EUR Šesťstosedemdesiatšesť25/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

03.03.2021

24/2021

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

11.02.2021

22/2021

Plastová nádoba hnedá

48,00 EUR Štyridsaťosem eur

Bio energie s.r.o

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: