Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.09.2021

122/2021

Elektrická energia

232,55 EUR Dvestotridsaťdva55/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

08.09.2021

121/2021

Arboristické práce na cintoríne

570,00 EUR Päťstosedemdesiat eur

TBR s. r. o.

Obec Žitavce

08.09.2021

120/2021

Ročný aktualizačný poplatok

200,00 EUR Dvesto eur

T-MAPY s.r.o.

Obec Žitavce

08.09.2021

119/2021

Nakladanie so splaškovými vodami ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy

58,00 EUR Päťdesiatosem eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

08.09.2021

118/2021

Oprava verejného osvetlenia

140,40 EUR Jednostoštyridsať40/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

08.09.2021

117/2021

Zber, preprava a zneškodenie odpadu

676,01 EUR Šesťstosedemdesiatšesť01/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

08.09.2021

116/2021

Elektrická energia

73,17 EUR Sedemdesiattri17/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

08.09.2021

115/2021

Pramenitá voda

21,60 EUR Dvadsaťjeden60/100eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

08.09.2021

114/2021

Telefón

67,78 EUR Šesťdesiatsedem78/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

08.09.2021

113/2021

Preprava kontajnera, práca ramena, zneškodnenie odpadu kat. číslo 200307

600,72 EUR Šesťsto72/100 eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

08.09.2021

112/2021

Elektrická energia

100,67 EUR Jednosto67/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

08.09.2021

111/2021

Elektrická energia

232,55 EUR Dvestotridsaťdva55/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

08.09.2021

110/2021

Doprava autobusom Žitavce - Štúrovo a späť

300,00 EUR Tristo eur

Autobusová doprava ANTONIO, s.r.o.

Obec Žitavce

08.09.2021

109/2021

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

08.09.2021

108/2021

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súla

20,40 EUR Dvadsať40/100 eur

SOZA

Obec Žitavce

11.08.2021

106/2021

Aktualizácia KEO

210,00 EUR Dvestodesať eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

11.08.2021

105/2021

Ručné výkopové a zásypové prace, uloženie potrubia, napájanie armatúr a materiál

658,50 EUR Šesťstopäťdesiatosem50/100eur

Maroš Sádovský VeMaS

Obec Žitavce

11.08.2021

104/2021

Minerálna voda

21,60 EUR Dvadsaťjeden60/100eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

11.08.2021

103/2021

Telefón

65,72 EUR Šesťdesiatpäť72/100eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

11.08.2021

102/2021

Elektrická energia

65,10 EUR Šesťdesiatpäť10/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

11.08.2021

101/2021

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu.

691,86 EUR Šesťstodeväťdesiatjeden86/100eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

11.08.2021

100/2021

Úhrada za školenie v zmysle zmluvy o poverení k plneniu úloh k zabezpečeniu povinnosti zvyšovania po

42,00 EUR Štyridsaťdva eur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

08.09.2021

107/2021

Ovládacia klávesnica, diagnostika a preskúšanie PSN

144,42 EUR Jednostoštyridsaťštyri42/100 eur

L-tes spol. s r. o.

Obec Žitavce

11.08.2021

99/2021

Vykonané služby

264,00 EUR Dvestošesťdesiatštyri eur

Lúčnica, spol. s r. o.

Obec Žitavce

11.08.2021

98/2021

Elektrická energia

100,67 EUR Jednosto67/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: