Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.12.2021

154/2021

Aktualizácie PHSR obce Žitavce

480,00 EUR Štyristoosemdesiat eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

14.01.2022

172/2021

Zimná údržba miestnej komunikácie

66,00 EUR Šesťdesiatšesť eur

Lúčnica, spol. s r. o.

Obec Žitavce

14.01.2022

171/2021

Veľkokapacitný kontajner 10 m3, zatvorený so sklápacím čelom

2 626,00 EUR Dvetisícdvadsaťšesť eur

FEREX, s.r.o.

Obec Žitavce

14.01.2022

170/2021

Osvedčovacia kniha podpisov

20,05 EUR Dvadsať05/100 eur

Ing. Pavol Regina - REGINA

Obec Žitavce

14.01.2022

169/2021

Novoročné pozdravy

43,20 EUR Štyridsaťtri20/100 eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

14.01.2022

168/2021

Oprava verejného osvetlenia

93,36 EUR Deväťdesiattri36/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

14.01.2022

167/2021

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

745,88 EUR Sedemstoštyridsaťpäť88/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

14.01.2022

166/2021

Predplatné noviny

201,00 EUR Dvestojeden eur

Slovenská pošta, a.s.

Obec Žitavce

14.01.2022

165/2021

Priemyselná posypová soľ

175,50 EUR Jednostosedemdesiatpäť50/100 eur

FEAST s. r. o.

Obec Žitavce

14.01.2022

164/2021

Telefón

92,90 EUR Deväťdesiatdva90/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

14.01.2022

163/2021

Pozáručný servis

480,00 EUR Štyristoosemdesiat eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

14.01.2022

162/2021

Minerálna voda

27,00 EUR Dvadsaťsedem eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

14.01.2022

161/2021

Elektrická energia

121,94 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

13.12.2021

160/2021

Olej 2-takt a pozáručný servis bubnovej kosačky

445,20 EUR Štaristoštyridsaťpäť20/100 eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

13.12.2021

159/2021

Elektrická energia

125,15 EUR Jednostodvadsaťpäť15/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

13.12.2021

158/2021

Elektrická energia

192,47 EUR Jednostodeväťdesiatdva47/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

13.12.2021

157/2021

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

13.12.2021

156/2021

Ohňostroj

264,00 EUR Dvestošesťdesiatštyri eur

Miguel s.r.o.

Obec Žitavce

13.12.2021

155/2021

Licencia na využívanie softvéru TENDERnet

258,00 EUR Dvestopäťdesiatosem eur

Tendernet s.r.o

Obec Žitavce

22.11.2021

153/2021

Ročný udržiavací poplatok KEO - DOS, licencia KEO WIN

246,55 EUR Dvestoštyridsaťšesť55/100 eur

KEO s.r.o.

Obec Žitavce

22.11.2021

152/2021

Telefón

77,26 EUR Sedemdesiatsedem26/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

22.11.2021

151/2021

Elektrická energia

93,06 EUR Deväťdesiattri06/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

22.11.2021

150/2021

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

1 170,98 EUR Jedentisícstosedemdesiat98/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

22.11.2021

149/2021

Preprava a zneškodnenie odpadu

491,76 EUR Štyristodeväťdesiatjeden76/100 eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

22.11.2021

148/2021

Elektrická energia

125,15 EUR Jednostodvadsaťpäť15/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: