Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.05.2021

83/2021

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

747,64 EUR Sedemstoštyridsaťsedem64/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

14.05.2021

82/2021

Aktualizácia KEO

210,00 EUR Dvestodesať eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

14.05.2021

81/2021

Elektrická energia

90,27 EUR Deväťdesiat27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

80/2021

Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 Zák.

144,00 EUR Jednostoštyridsaťštyri eur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

14.05.2021

78/2020

Nylon, olej, žacia hlavica, mazací tuk

171,20 EUR Jednostosedemdesiatjeden20/100 eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

14.05.2021

77/2021

Telefón

65,79 EUR Šesťdesiatpäť79/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

76/2021

Elektrická energia

232,55 EUR Dvestotridsaťdva55/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

75/2021

Elektrická energia

100,67 EUR Jednosto67/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

74/2021

Nakladanie so splaškovými vodami ťahanie, a odvoz z odpadovej žumpy

56,00 EUR Päťdesiatšesť eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

14.05.2021

73/2021

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

14.05.2021

72/2021

Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie diagnostických vyšetrení Ag testov

650,00 EUR Šesťstopäťdesiat eur

ZaMED komárno s.r.o

Obec Žitavce

14.05.2021

71/2021

Pero a ochranný nákrčník

133,32 EUR Jednostotridsaťtri32/100 eur

Jozef Šmrhola

Obec Žitavce

14.05.2021

70/2021

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

1 547,75 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťsedem75/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

14.05.2021

69/2021

Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie diagnostických vyšetrení Ag testov

785,00 EUR Sedemstoosemdesiatpäť eur

ZaMED komárno s.r.o

Obec Žitavce

14.05.2021

68/2021

Elektrická energia

115,05 EUR Jednostopätnásť05/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

67/2021

Telefón

67,90 EUR Šesťdesiatsedem90/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

66/2021

Elektrická energia

100,67 EUR Jednosto67/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

65/2021

Elektrická energia

232,55 EUR Dvestotridsaťdva55/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.05.2021

64/2021

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

05.04.2021

51/2021

Tabuľky zákaz vývozu smetí

11,50 EUR Jedenásť50/100eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

05.04.2021

63/2021

Kancelárske skrine na dokumenty

543,60 EUR Päťstoštyridsaťtri60/100 eur

ABAMET, s.r.o.

Obec Žitavce

05.04.2021

62/2021

Vykonanie, vyhodnotenie a spracovanie diagnostických vyšetrení Ag testov

920,00 EUR Deväťstodvadsať eur

ZaMED komárno s.r.o

Obec Žitavce

05.04.2021

61/2021

Oprava verejného osvetlenia v obci

67,92 EUR Šesťdesiatsedem92/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

05.04.2021

60/2021

Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostre

38,40 EUR Tridsaťosem40/100 eur

SLOVGRAM

Obec Žitavce

05.04.2021

59/2021

Aktualizácia KEO

240,00 EUR Dvestoštyrdsať eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: