Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.02.2021

21/2021

Oprava verejného osvetlenia

79,44 EUR Sedemdesiatdeväť44/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

11.02.2021

20/2021

Obedové a večerné menu, testovanie Covid-19

80,50 EUR Osemdesiatosem50/100 eur

Valéria Madolová, Vinohrady, rešt. Viecha

Obec Žitavce

11.02.2021

19/2021

Odborná prehliadka a revízia

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

Milan Zuberec

Obec Žitavce

11.02.2021

18/2021

Nitrilové rukavice, testovanie Covid-19

31,18 EUR Tridsaťjeden18/100

Grand Gastro Catering, s.r.o.

Obec Žitavce

11.02.2021

17/2021

Obedové a večerné menu, testovanie Covid-19

80,50 EUR Osemdesiatosem50/100 eur

Valéria Madolová, Vinohrady, rešt. Viecha

Obec Žitavce

11.02.2021

16/2021

Elektrická energia

20,93 EUR Dvadsať93/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

11.02.2021

15/2021

Stavebné udržbové práce, rekonštrukcia plochej strechy na dome smútku

2 710,00 EUR Dvetisícsedemstodesať eur

Ján Kováčik - Janima Real

Obec Žitavce

11.02.2021

14/2021

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

11.02.2021

13/2021

Servisné práce, prehliadka nízkoteplotný, kondenzačný kotol

79,20 EUR Sedemdesiatdeväť20/100 eur

GAS - PROGRES, s.r.o.

Obec Žitavce

11.02.2021

12/2021

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

671,16 EUR Šesťstosedemdesiatjeden16/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

11.02.2021

11/2021

Elektrická energia

116,61 EUR Jednostošestnásť61/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

11.02.2021

10/2021

Osobné ochranné pomôcky na testovanie na ochorenie covid19

301,52 EUR Tristojeden52/100 eur

Grand Gastro Catering, s.r.o.

Obec Žitavce

11.02.2021

09/2021

Spracovanie monitorovacej správy k projektu Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Žitavcia

240,00 EUR Dvestoštyridsať eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

11.02.2021

08/2021

Obedové a večerné menu, testovanie Covid 09. 01. 2021

92,00 EUR Deväťdesiatdva eur

Valéria Madolová, Vinohrady, rešt. Viecha

Obec Žitavce

10.02.2021

07/2021

Telefón

83,34 EUR Osemdesiattri34/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

10.02.2021

06/2021

Publikácia edície Mzdová účtovníčka

63,60 EUR Šesťdesiattri60/100eur

PSDOMOV s.r.o.

Obec Žitavce

10.02.2021

05/2021

Oprava Verejného osvetlenia

79,44 EUR Sedemdesiatdeväť44/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

10.02.2021

04/2021

Elektrická energia

235,81 EUR Dvestotridsaťpäť81/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

10.02.2021

03/2021

Elektrická energia

96,86 EUR Deväťdesiatšesť86/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

10.02.2021

02/2021

Školenie v zmysle zmluvy, povinnosť zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb v oblasti ochrany

42,00 EUR Štyridsaťdva eur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

10.02.2021

01/2021

Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy

56,00 EUR Päťdesiatšesť eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

09.03.2021

23/2021

Elektrická energia

-71,25 EUR Sedemdesiatjeden25/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: