Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.02.2020

Príkazná zmluva

18/10/2019/EL

150,00 EUR

Obec Žitavce

Komunál - Servis, s.r.o

07.02.2020

Príkazná zmluva

02.3_2020

150,00 EUR

Obec Žitavce

Komunál - Servis, s.r.o

07.02.2020

Príkazná zmluva

02.2_2020

150,00 EUR

Obec Žitavce

Komunál - Servis, s.r.o

05.02.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

02_2020

221,54 EUR

Obec Žitavce

JUDr. Mária Jakubíková

21.01.2020

01_2020_Revitalizácia domu smútku

01_2020

26 100,00 EUR

Kralkov, s.r.o.

Obec Žitavce

12.12.2019

zmluva o poskytnutí služieb

12_2019

Neuvedené

Obec Žitavce

Tekovská Ekologická, s.r.o

12.12.2019

dodatok č.5

12_2019

Neuvedené

Obec Žitavce

Tekovská Ekologická, s.r.o

26.11.2019

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

11.1_2019

44,00 EUR

Obec Žitavce

Lúčnica, spol. s r. o.

25.11.2019

Zmluva o dielo

11/2019

8 600,00 EUR

Obec Žitavce

OLI ihriská s.r.o

21.11.2019

Licenčná zmluva

09_2019

240,00 EUR dvestoštyridsať

Obec Žitavce

Tendernet s.r.o

06.11.2019

Dodatok č.3

06_11_2019 Dodatok č.3 SIEA

Neuvedené

SIEA

Obec Žitavce

04.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na r. 2019

09_2019

8 000,00 EUR

Obec Žitavce

Úrad Vlády SR

29.07.2019

Zmluva o dielo

07.1_2019

10%

Obec Žitavce

PROUNION, a.s.

23.07.2019

Zmluva o dielo

07_2019

2 082,84 EUR

Obec Žitavce

AB Stav s.r.o

30.04.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

04/2019

1 200,00 EUR Jedentisícdvestoeur

N.M. - Audit, spol. s r. o.

Obec Žitavce

15.03.2019

Podpora rozvoja športu

03_2019

Neuvedené

Obec Žitavce

Prima banka Slovensko

01.03.2019

Výzva rady vlády na prevenciu kriminality na rok 2019

02_2019

Neuvedené

Obec Žitavce

Prima banka Slovensko

25.01.2019

zmluva

01.1_2019

Neuvedené

Obec Žitavce

Waste transport, a.s.

11.01.2019

Zmluva o poskytnutí služby.

01_2019

40,00 EUR štyridsať

Lúčnica, spol. s r. o.

Obec Žitavce

18.12.2018

zmluva o ukladaní odpadu

12.1._2018

Neuvedené

Obec Žitavce

Tekovská Ekologická, s.r.o

17.12.2018

Zmluva o poskytnutí služby.

12_2018

50,00 EUR päťdesiat

Obec Žitavce

Kružic Štefan

01.10.2018

Zmluva o nakladaní s použitými batériami

1/10/2018

Neuvedené

Obec Žitavce

Insa, s.r.o

20.07.2018

Zmluva o minicipálnom úvere

07_2018_12/011/18

87 539,33 EUR

Prima banka Slovensko

Obec Žitavce

12.07.2018

Zmluva o dodávke plynu

07_2018/1

Neuvedené

SPP, a. s.

Obec Žitavce

27.06.2018

Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku

06.1_2018

Neuvedené

Obec Žitavce

TJ Družstevník Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: