Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.12.2014

Nájomná zmluva

1/2007

1,00 EUR

Obec Žitavce

Rímskokatolická církev Farnosť Melek

Zmluva o poskytnutí služieb

07_2016 Zmluva o poskytnutí služieb

0,00 EUR

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

Dodatok č.1

03_2016 Dotatok ku zmluve na KD

0,00 EUR

K2 ART s.r.o

Obecný úrad Žitavce

Príkazná zmluva

10_2015 / Príkazná zmluva - obstaranie energií 1

150,00 EUR

Nitranské regionálne združenie ZMOS

Obec Žitavce

Zmluva_o_prevádzke_internetovej_prezentácie_a_poskytovania_ďalších_webhostingových_služieb

05_2016

290,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

Zmluva o dielo

05_2016

500,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

Zmluva o spolupráci v oblasti verejného obstarávania

09_2015 / Oprava strechy - zmluva o spoluprácii /

500,00 EUR

Ing. Daniela Kotrecová - SPEKTRUM

Obec Žitavce

Zmluva č.1/2015 o poskytnutí dotácie na činnosť TJ - Družstevník - Žitavce

04_2015 / Zmluva o dotácii TJ /

1 500,00 EUR

Obec Žitavce

TJ Družstevník Žitavce

Zmluva o dielo č. 02/2015

05_2015 / KD Projekt /

9 750,00 EUR

K2-ART, s.r.o.

Obec Žitavce

Zmluva o spolupráci v oblasti verejného obstarávania

06_2015 / Kamerový systém /

700,00 EUR

Ing. Daniela Kotrecová - SPEKTRUM

Obec Žitavce

Zmluva o dielo

08_2015 / ÁSZ STUDIO - Kniha 2

1 800,00 EUR

ÁSZ Studio s.r.o.

Obec Žitavce

Zmluva o dielo

08_2015 / ÁSZ STUDIO - Kniha /

3 500,00 EUR

ÁSZ Studio s.r.o.

Obec Žitavce

Zmluva o dielo

10_2015 / PrintAli - Tlač Knihy

4 158,00 EUR

Arnold Kováč - PrintAli

Obec Žitavce

Príkazná zmluva

10_2015 / Príkazná zmluva - obstaranie energií 2

150,00 EUR

Nitranské regionálne združenie ZMOS

Obec Žitavce

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

11_2015 / Orange dodatok ku zmluve

0,00 EUR

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Žitavce

Zmluva o spolupráci v oblasti verejného obstarávania

11_2015 / Obstaranie spevnených plôch

500,00 EUR

Ing. Daniela Kotrecová - SPEKTRUM

Obec Žitavce

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena

11_2015 / Biskupský úrad

1,00 EUR

Rímskokatolická církev Farnosť Melek

Obec Žitavce

Zmluva o dielo

11_2015

49 979,95 EUR

FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.

Obec Žitavce

OcÚ Žitavce – modernizácia so zateplením

12_2015 / Zmluva o dielo

4 480,00 EUR

K2-ART, s.r.o.

Obec Žitavce

Zmluva o dielo č. 13/2015

13_2015 / VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV

2 990,00 EUR

K2-ART, s.r.o.

Obec Žitavce

Zmluva o dielo

12_2015 / Chodníky a spevnené plochy - zmluva o di

22 005,80 EUR

Kralkov, s.r.o.

Obec Žitavce

Dohoda

02_2016 / Úrad práce - Dohoda /

0,00 EUR

ÚP, sociálnych vecí a rodiny

Obec Žitavce

Poistná zmluva

02_2016 / Poistná zmluva

265,79 EUR

Komunálna poisťovna, a.s.

Obec Žitavce

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena

03_2016 Dodatok č.1 Biskupský úrad

1,00 EUR

Rímskokatolická církev Farnosť Melek

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: