Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.08.2016

38/2016

Jedálne kupóny

541,09 EUR

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

23.08.2016

34/2016

Školenie, doplnenie evidencie IS ochrany osobných údajov

39,60 EUR

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

23.08.2016

37/2016

Oprava kosačky

70,85 EUR

AGF INVEST, s.r.o.

Obec Žitavce

23.08.2016

36/2016

Aktualizácia KEO WIN

82,80 EUR

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

23.08.2016

35/2016

Orez stromov, štiepkovanie konárov a odvoz

100,00 EUR

TBR s. r. o.

Obec Žitavce

32/2016

Jedálne kupóny

407,27 EUR

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

31/2016

Preprava osôb

663,00 EUR

P.P - BUS s r. o.

Obec Žitavce

29/2016

WiFi router a inštalácia

113,03 EUR

Daša Fruniová PDF

Obec Žitavce

30/2016

Obedy na mesiac máj

79,20 EUR

Zuzana Kosibová

Obec Žitavce

28/2016

Vývoz kontajnera

30,00 EUR

Lúčnica, spol. s r. o.

Obec Žitavce

27/2016

Vstupenky na divadelné predstavenie "Zrúčky do rúčky" uskutočnené 06. 05. 2016

675,00 EUR

Divadlo Andreja Bagara

Obec Žitavce

26/2016

Kancelárske tlačivá

26,98 EUR

ŠEVT a.s.

Obec Žitavce

25/2016

Preprava osôb

70,00 EUR

P.P - BUS s r. o.

Obec Žitavce

23/2016

Počítač, monitor, klávesnica

789,96 EUR

German Acoustic Design spol. s r. o.

Obec Žitavce

22/2016

Aktualizácia KEO

87,00 EUR

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

20/2016

Výroba samolepky a lepenie

34,80 EUR

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

21/2016

Oprava a preprava kosačky

284,47 EUR

AGF INVEST, s.r.o.

Obec Žitavce

19/2016

Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01. 01. 2016"

29,80 EUR

RVC Senica, n. o.

Obec Žitavce

24/2016

Obedy na mesiac apríl

50,40 EUR

Zuzana Kosibová

Obec Žitavce

16/2016

Vyhotovenie sociálneho posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a zdravotný posudok

65,00 EUR

Cesta sv. Františka z Assi, n.o.

Obec Žitavce

17/2016

Pracovné oblečenie pre pracovníkov na § 54

110,28 EUR

SPOMAX, s.r.o.

Obec Žitavce

15/2016

Jedálne kupóny

426,80 EUR

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

16.02.2016

12/2016

Kancelárska skriňa

238,80 EUR

ABAMET, s.r.o.

Obec Žitavce

18/2016

Obedy na mesiac marec

75,60 EUR

Zuzana Kosibová

Obec Žitavce

14/2016

Aktualizácia KEO

82,80 EUR

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: