Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

42

Občerstvenie a strava na voľby

78,43 EUR

Zuzana Kosibová

Obec Žitavce

41

Telefón

44,78 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

40

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

418,47 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

39

Zemný plyn

238,00 EUR

RWE Gas Slovensko, s.r.ol

Obec Žitavce

38

Kancelárska skriňa

238,80 EUR

ABAMET, s.r.o.

Obec Žitavce

37

Elektrická energia

56,23 EUR

ZSE Energia

Obec Žitavce

36

Elektircká energia

45,81 EUR

ZSE Energia

Obec Žitavce

35

Oprava verejného osvetlenia v obci

85,33 EUR

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

34

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel

20,40 EUR

SOZA

Obec Žitavce

33

Kontrola a servis hasiacich prístrojov

160,00 EUR

M.Vojtko-ELEKTROSERVIS

Obec Žitavce

32

Výstavba chodníkov a spevnených plôch

22 005,80 EUR

Kralkov, s.r.o.

Obec Žitavce

31

Elektrická energia

265,72 EUR

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Obec Žitavce

30

Vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi

120,00 EUR

Controleco s.r.o.

Obec Žitavce

29

Pečiatky

66,85 EUR

Jozef Šmrhola

Obec Žitavce

28

Telefón

45,87 EUR

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Žitavce

27

Zbierka zákonov

104,02 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Obec Žitavce

26

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

395,17 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

25

Smetné nádoby

685,68 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

24

Zemný plyn

238,00 EUR

RWE Gas Slovensko, s.r.ol

Obec Žitavce

23

Telefón

29,34 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

22

Kancelárske potreby

384,61 EUR

BITcomp

Obec Žitavce

21

Elektrická energia

56,23 EUR

ZSE Energia

Obec Žitavce

20

Elektrická energia

45,81 EUR

ZSE Energia

Obec Žitavce

19

Elektrická energia

82,16 EUR

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Obec Žitavce

18

Hosting Optimum

51,70 EUR

Web House

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: