Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

67

Verejné obstarávanie

180,00 EUR

Prvá komunálna finančná, a.s.

Obec Žitavce

66

Výroba samolepky a lepenie

34,80 EUR

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

65

Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01. 01. 2016"

29,80 EUR

RVC Senica, n. o.

Obec Žitavce

64

Elektrická energia

187,20 EUR

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Obec Žitavce

63

Telefón

48,45 EUR

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Žitavce

62

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

693,75 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

57

Obedy za mesiac marec

75,60 EUR

Zuzana Kosibová

Obec Žitavce

61

Zemný plyn

238,00 EUR

RWE Gas Slovensko, s.r.ol

Obec Žitavce

60

Telefón

30,61 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

59

Elektrická energia

56,23 EUR

ZSE Energia

Obec Žitavce

58

Elektrická energia

45,81 EUR

ZSE Energia

Obec Žitavce

56

Prenos prostredníctvom rozhlasu

38,50 EUR

SLOVGRAM

Obec Žitavce

55

Vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom "Modernizácia, prístavba a zateplenie kultúrneho d

9 750,00 EUR

K2-ART, s.r.o.

Obec Žitavce

54

Vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom "Revitalizácia verejného priestranstva v obci Žita

1 350,00 EUR

K2-ART, s.r.o.

Obec Žitavce

53

Vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom "výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Žitavce

1 341,00 EUR

K2-ART, s.r.o.

Obec Žitavce

52

Vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom "Rekonštrukcia obecného úradu v obci Žitavce"

4 032,00 EUR

K2-ART, s.r.o.

Obec Žitavce

51

Pracovné oblečenia zamestnancov § 54

110,28 EUR

SPOMAX, s.r.o.

Obec Žitavce

50

Vypracovanie sociálneho posudku, rozhodnutia a zdravotného posudku

65,00 EUR

Cesta sv. Františka z Assi, n.o.

Obec Žitavce

48

Spracovanie žiadosti o NFP - projekt " Modernizácia kultúrneho domu v obci Žitavce" v zmysle výzvy č

600,00 EUR

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

47

Spracovanie žiadosti o NFP - projekt "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Žitavce" v zmysle vý

600,00 EUR

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

49

Zbierka zákonov

0,94 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Obec Žitavce

46

Elektrická energia

198,05 EUR

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Obec Žitavce

45

Stravné lístky

426,80 EUR

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

44

Telefón

49,67 EUR

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Žitavce

43

Aktualizácia KEO

82,80 EUR

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: