Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
07.09.2016

117

Jedálne kupóny

541,09 EUR

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

07.09.2016

116

Elektrická energia verejné osvetlenie

219,54 EUR

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Obec Žitavce

23.08.2016

115

Telefón

48,49 EUR

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Žitavce

23.08.2016

114

Telefón

30,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

23.08.2016

113

Zemný plyn

220,00 EUR

RWE Gas Slovensko, s.r.ol

Obec Žitavce

23.08.2016

112

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

417,10 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

23.08.2016

111

Elektrická energia DS

45,81 EUR

ZSE Energia

Obec Žitavce

23.08.2016

110

Elektrická energia šrotáreň

56,23 EUR

ZSE Energia

Obec Žitavce

23.08.2016

109

Oprava kosačky

70,85 EUR

AGF INVEST, s.r.o.

Obec Žitavce

03.08.2016

108

Aktualizácia KEO

82,80 EUR

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

03.08.2016

107

Orez stromov, štiepkovanie konárov a odvoz

100,00 EUR

TBR s. r. o.

Obec Žitavce

03.08.2016

106

Telefón

48,88 EUR

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Žitavce

03.08.2016

105

Elektrická energia

207,43 EUR

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Obec Žitavce

03.08.2016

104

Školenie, doplnenie evidencie IS ochrany osobných údajov, materiál školenia.

39,60 EUR

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

13.07.2016

103

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

665,08 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

13.07.2016

102

Elektrická energia dom smútku

45,81 EUR

ZSE Energia

Obec Žitavce

13.07.2016

101

Elektrická energia šrotáreň

56,23 EUR

ZSE Energia

Obec Žitavce

13.07.2016

100

Telefón

30,08 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

13.07.2016

99

Elektrická energia OcÚ

87,50 EUR

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Obec Žitavce

13.07.2016

98

Obedy zamestnanci § 54

79,20 EUR

Zuzana Kosibová

Obec Žitavce

28.06.2016

97

Telefón

50,67 EUR

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Žitavce

28.06.2016

96

Stravné lístky

407,27 EUR

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

28.06.2016

95

Elektrická energia

225,59 EUR

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Obec Žitavce

28.06.2016

94

Telefón

30,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

28.06.2016

93

Preprava osôb

663,00 EUR

P.P - BUS s r. o.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: