Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.05.2022

56/2022

Nakladanie so splaškovými vodami, ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy

60,00 EUR Šesťdesiat eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

06.05.2022

55/2022

Preprava a zneškodnenie odpadu

449,76 EUR Štyristoštyrtidsaťdeväť76/100 eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

06.05.2022

54/2022

Elektrická energia

85,14 EUR Osemdesiatpäťštrnásť/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

06.05.2022

53/2022

Spracovateľský poplatok za žiadosť o poskytnutie NFP 310010BZU5

2 400,00 EUR Dvetisícštyristo eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

06.05.2022

52/2022

Zber, zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

742,58 EUR Sedemstoštyridsatdva58/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

12.04.2022

51/2022

Telefón

89,42 EUR Osemdesiatdeväť42/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

12.04.2022

50/2022

Kancelárske potreby

49,70 EUR Štyridsaťdeväť70/100 eur

Xepap, spol. s r. o.

Obec Žitavce

12.04.2022

49/2022

Elektrická energia

130,75 EUR Jednostotridsať75/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

12.04.2022

48/2022

Elektrická energia

197,27 EUR Jednostodeväťdesiatsedem27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

12.04.2022

47/2022

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

12.04.2022

46/2022

Aktualizácia KEO WIN účtovníctvo

231,00 EUR Dvestotridsaťjeden eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

12.04.2022

45/2022

Vyjadrenie k PD č. 21678/2022

30,00 EUR Tridsať eur

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Žitavce

12.04.2022

44/2022

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súla

20,40 EUR Dvadsať40/100 eur

SOZA

Obec Žitavce

12.04.2022

43/2022

Dotlač projektovej dokumentácie v 4 sadách

180,00 EUR jednostoosemdesiat eur

K2 ART s.r.o

Obec Žitavce

12.04.2022

42/2022

Materiál na rozšírenie verejného osvetlenia

88,22 EUR Osemdesiatosem22/100 eur

iLED, Ing. Iveta Olbertová

Obec Žitavce

17.03.2022

41/2022

Elektrická energia

91,24 EUR Deväťdesiatjeden24/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

17.03.2022

40/2022

Zber, zneškodnenie komunálneho odpadu

766,67 EUR Sedemstošesťdesiatšesť67/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

17.03.2022

39/2022

Minerálna voda

27,00 EUR Dvadsaťsedem eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

17.03.2022

38/2022

Vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom

3 950,00 EUR Tritisícdeväťstopäťdesiat eur

K2 ateliér, s. r. o.

Obec Žitavce

17.03.2022

37/2022

Telefón

90,46 EUR Deväťdesiat46/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

17.03.2022

36/2022

Elektrická energia

130,75 EUR Jednostotridsať75/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

17.03.2022

35/2022

Elektrická energia

197,27 EUR Jednostodeväťdesiatsedem27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

17.03.2022

34/2022

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

17.03.2022

33/2022

Dielenská kontrola HPP-vystavenie atestov

218,00 EUR Dvestoosemnásť eur

M.Vojtko-ELEKTROSERVIS

Obec Žitavce

14.03.2022

32/2022

Manažment procesu verejného obstarávania pre projekt "BRKO - projekt enviromentálny fond"

550,00 EUR Päťstopäťdesiat eur

Obviam regio

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: