Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.08.2022

95/2022

Aktualizácia KEO

297,00 EUR Dvestodeväťdesiatsedem eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

05.08.2022

94/2022

Ročný poplatok LPIS

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

T-MAPY s.r.o.

Obec Žitavce

19.07.2022

93/2022

Vývoz TKO

809,90 EUR Osemstodeväť90/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

19.07.2022

92/2022

Telefón

110,18 EUR Jednostodesať18/2022 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

19.07.2022

91/2022

Elektrická energia

159,35 EUR Jednostopäťdesiatdeväť35/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

19.07.2022

90/2022

Minerálna voda

27,60 EUR Dvadsaťsedem60/100 eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

19.07.2022

89/2022

Náterová hmota na detské ihrisko

240,00 EUR Dvestoštyridsať eur

OLI ihriská s.r.o

Obec Žitavce

19.07.2022

88/2022

Školenie k zabezpečeniu povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov oprávnených osôb

42,00 EUR Štyridsaťdva eur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

19.07.2022

87/2022

Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

N.M. - Audit, spol. s r. o.

Obec Žitavce

19.07.2022

86/2022

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

19.07.2022

85/2022

Elektrická energia

197,27 EUR Jednostodeväťdesiatsedem27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

19.07.2022

84/2022

Elektrická energia

130,75 EUR Jednostotridsať75/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

19.07.2022

83/2022

Odmena advokáta za poskytnuté služby

400,00 EUR Štyristo eur

Mgr. Martin Lieskovský, advokát

Obec Žitavce

19.07.2022

82/2022

Nakladanie so splaškovými vodami, ťahanie, a odvoz z odpadovej žumpy

60,00 EUR Šesťdesiatšesť eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

19.07.2022

81/2022

Pozáručný servis krovinorezu, olej, nylon

320,60 EUR Tristodvadsať60/100

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

19.07.2022

80/2022

Telefón

99,68 EUR Deväťdesiatdeväť68/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

16.06.2022

79/2022

Zber, zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

799,34 EUR Sedemstodeväťdesiatdeväť34/100

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

16.06.2022

78/2022

Elektrická energia

143,20 EUR Jednostoštyridsaťtri20/100

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

16.06.2022

77/2022

Telefón

99,68 EUR Deväťdesiatdeväť68/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

16.06.2022

76/2022

Odohranie predstavenia inscenácie Kocúr v čižmách v rámci Dňa detí

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat

Umenie a spoločnosť, o.z.

Obec Žitavce

16.06.2022

75/2022

Oprava verejného osvetlenia

81,84 EUR Osemdesiatjeden84/100

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

16.06.2022

74/2022

Licenčný poplatok - ročná prevádzka webu

290,40 EUR Dvestodeväťdesiat40/100

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

16.06.2022

73/2022

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri

SPP, a. s.

Obec Žitavce

16.06.2022

72/2022

Elektrická energia

130,75 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

16.06.2022

71/2022

Elektrická energia

197,27 EUR Jednostodeväťdesiatsedem27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: