Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.12.2022

145/2022

Práca ramena, preprava a zneškodnenie odpadu

257,88 EUR Dvestopäťdesiatsedem88/100 eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

08.12.2022

144/2022

Nakladanie so splaškovými vodami, ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy

65,00 EUR Šesťdesiatpäť eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

30.09.2022

107/2022

Stavebné práce na stavbe "Zachytenie, využitie a likvidácia dážďových vôd v obce Žitavce"

88 945,08 EUR Osemdesiatosemtisícdeväťstoštyridsaťpäť08/100 eur

MONDEA s.r.o

Obec Žitavce

08.12.2022

143/2022

Geodetické práce, porealizačné zameranie vodozádržných zariadení

300,00 EUR Tristo eur

Ing. Iveta Lorincziová

Obec Žitavce

08.12.2022

142/2022

Minerálka

33,12 EUR Tridsaťtri12/100 eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

08.12.2022

141/2022

Telefón

105,44 EUR Jednostopäť44/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

08.12.2022

140/2022

Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 záko

144,00 EUR Jednostoštyridsaťštyri eur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

08.12.2022

139/2022

Elektrická energia

149,40 EUR Jednostoštyridsaťdeväť40/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

08.12.2022

138/2022

Zber, zneškodnenie komunálneho odpadu

785,47 EUR Sedemstoosemdesiatpäť47/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

08.12.2022

137/2022

Ročný udržiavací poplatok a licencia KEO

321,13 EUR Tristodvadsaťjeden13/100 eur

KEO s.r.o.

Obec Žitavce

08.12.2022

136/2022

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

08.12.2022

135/2022

Elektrická energia

197,27 EUR Jednostodeväťdesiatsedem27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obecný úrad Žitavce

08.12.2022

134/2022

Elektrická energia

130,75 EUR Jednostotridsať75/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

08.12.2022

133/2022

Dodaná strava na voľby 29. 10. 2022

115,20 EUR Jednostopätnásť20/100

Branislav Kosiba-Gastro Kosi

Obec Žitavce

30.11.2022

132/2022

Oprava verejného osvetlenia

81,84 EUR Osemdesiatjeden84/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

31.10.2022

131/2022

Zástava SR

20,00 EUR Dvadsať eur

Megatlač, s.r.o.

Obec Žitavce

31.10.2022

130/2022

Aktualizácie KEO

297,00 EUR Dvestodeväťdesiatsedem eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

31.10.2022

129/2022

Elektrická energia

188,27 EUR Jednostoosemdesiatosem27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

31.10.2022

128/2022

Poskytnuté občerstvenie na stretnutie dôchodcov

621,50 EUR Šesťstodvadsaťjeden50/100 eur

Branislav Kosiba-Gastro Kosi

Obec Žitavce

31.10.2022

127/2022

Zber, zneškodnenie komunálneho odpadu

832,99 EUR Osemstotridsaťdva99/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

31.10.2022

126/2022

Minerálka

27,60 EUR Dvadsaťsedem60/100 eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

31.10.2022

125/2022

Riešenie a prerobenie el. rozvádzača, spracovanie revíznej správy

328,42 EUR Tristodvadsaťosem42/100 eur

Štefan Zuzula

Obec Žitavce

31.10.2022

124/2022

Telefón

98,08 EUR Deväťdesiatosem08/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

30.09.2022

112/2022

Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce

200,00 EUR Dvesto eur

T-MAPY s.r.o.

Obec Žitavce

31.10.2022

123/2022

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: