Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.10.2022

122/2022

Elektrická energia

197,27 EUR Jednostodeväťdesiatsedem27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

31.10.2022

121/2022

Elektrická energia

130,75 EUR Jednostotridsať75/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

31.10.2022

120/2022

Plombovanie elektromeru

29,58 EUR Dvadsaťdeväť58/100 eur

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Žitavce

30.09.2022

119/2022

Dekontaminácia chladiaceho boxu v dome smútku

80,00 EUR Osemdesiat eur

Peter Fejér-F&T

Obec Žitavce

30.09.2022

118/2022

Razítko

44,81 EUR Štaridsaťštyri81/100eur

Jozef Šmrhola

Obec Žitavce

30.09.2022

117/2022

Zneškodnenie komunálneho objemového odpadu

1 147,19 EUR Jedentisícstoštyridsaťsedem19/100eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

30.09.2022

116/2022

Minerálka

27,60 EUR Dvadsaťsedem60/100 eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

30.09.2022

115/2022

Nakladanie so splaškovými vodami, ťahanie, a odvoz z odpadovej žumpy

60,00 EUR Šesťdesiatšesť eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

30.09.2022

114/2022

Telefón

99,06 EUR Deväťdesiatdeväť06/100eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

30.09.2022

113/2022

Elektrická energia

214,93 EUR Dvestoštrnásť93/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

30.09.2022

111/2022

Oprava verejného osvetlenia

93,36 EUR Deväťdesiattri36/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

30.09.2022

110/2022

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

30.09.2022

109/2022

Elektrická energia

130,75 EUR Jednostotridsať75/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

30.09.2022

108/2022

Elektrická energia

197,27 EUR Jednostodeväťdesiatsedem27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

19.09.2022

106/2022

Preprava, zneškodnenie odpadu

274,44 EUR Dvestosedemdesiatštyri44/100 eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

19.09.2022

105/2022

Prenájom a preprava strojnej mechanizácie mechanizácie na úpravu volejbalového prieskového ihriska

852,00 EUR Osemstopäťdesiatdva eur

M&G Classic Chrome & Cars, s.r.o.

Obec Žitavce

19.09.2022

104/2022

Zmplementácia podporeného projektu z Envirofondu s názvom: Zefektívnenie triedenia BRKO v domácnosti

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

19.09.2022

103/2022

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

19.09.2022

102/2022

Elektrická energia

190,83 EUR Jednostodeväťdesiat83/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

26.08.2022

101/2022

Zber, preprava zneškodnenie komunálneho odpadu

717,50 EUR Sedemstosedemnásť50/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

26.08.2022

100/2022

Telefón

99,96 EUR Deväťdesiatdeväť96/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

26.08.2022

99/2022

Voda

27,60 EUR Dvadsaťsedem60/100 eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

25.08.2022

98/2022

Elektrická energia

197,27 EUR Jednostodeväťdesiatsedem27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

25.08.2022

97/2022

Elektrická energia

130,75 EUR Jednostotridsať75/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

25.08.2022

96/2022

Preprava osôb Žitavce - Štúrovo a späť

300,00 EUR Tristo eur

P.P - BUS s r. o.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: