Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.07.2022

81/2022

Pozáručný servis krovinorezu, olej, nylon

320,60 EUR Tristodvadsať60/100

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

19.07.2022

80/2022

Telefón

99,68 EUR Deväťdesiatdeväť68/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

16.06.2022

79/2022

Zber, zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

799,34 EUR Sedemstodeväťdesiatdeväť34/100

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

16.06.2022

78/2022

Elektrická energia

143,20 EUR Jednostoštyridsaťtri20/100

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

16.06.2022

77/2022

Telefón

99,68 EUR Deväťdesiatdeväť68/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

16.06.2022

76/2022

Odohranie predstavenia inscenácie Kocúr v čižmách v rámci Dňa detí

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat

Umenie a spoločnosť, o.z.

Obec Žitavce

16.06.2022

75/2022

Oprava verejného osvetlenia

81,84 EUR Osemdesiatjeden84/100

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

16.06.2022

74/2022

Licenčný poplatok - ročná prevádzka webu

290,40 EUR Dvestodeväťdesiat40/100

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

16.06.2022

73/2022

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri

SPP, a. s.

Obec Žitavce

16.06.2022

72/2022

Elektrická energia

130,75 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

16.06.2022

71/2022

Elektrická energia

197,27 EUR Jednostodeväťdesiatsedem27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

16.06.2022

70/2022

Moduly webu, ročný poplatok

570,00 EUR Päťstosedemdesiat eur

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

16.06.2022

68/2022

Motorový krovinorez a olej

543,40 EUR Päťstoštyridsaťtri40/100 eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

16.06.2022

69/2022

Oprava verejného osvetlenia

70,32 EUR

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

17.05.2022

67/2022

Aktualizácia KEO

264,00 EUR Dvestošesťdesiatštyri eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

17.05.2022

66/2022

Preprava a zneškodnenie objemového odpadu

490,56 EUR Štyristodeväťdesiat56/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

17.05.2022

65/2022

Zber, zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

730,03 EUR Sedemstotridsať03/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

17.05.2022

64/2022

Minerálna voda

27,60 EUR Dvadsaťsedem60/100 eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

17.05.2022

63/2022

Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon

144,00 EUR Jenostoštyridsaťštyri eur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

17.05.2022

62/2022

Elektrická energia

167,88 EUR Jednostošesťdesiatsedem88/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

06.05.2022

61/2022

Telefón

87,48 EUR Osemdesiatsedem48/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

06.05.2022

60/2022

Elektrická energia

130,75 EUR Jednostotridsať75/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

06.05.2022

59/2022

Elektrická energia

197,27 EUR Jednostodeväťdesiatsedem27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

06.05.2022

58/2022

Oprava verejného osvetlenia

137,64 EUR

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

06.05.2022

57/2022

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: