Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.01.2018

118/2017

Materiál a práce pri oprave verejného osvetlenia v obci

80,33 EUR Osemdesiat33/100eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

15.01.2018

117/2017

Tlačiareň CONOC IRAC 5030i

2 034,19 EUR Dvetisíctridsaťštyri19/100eur

IToffice, s.r.o.

Obec Žitavce

15.12.2017

104/2017

Vývoz kontajnera

96,00 EUR Deväťdesiatšesť

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

15.01.2018

116/2017

Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov

44,35 EUR Štyridsaťštyri35/100eur

Prima banka Slovensko

Obec Žitavce

15.01.2018

115/2017

Pečiatky H-6008

100,80 EUR Jednosto80/100eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

15.12.2017

114/2017

Vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv k pozemku

250,00 EUR Dvestopäťdesiateur

Ing. Iveta Lorincziová

Obec Žitavce

15.12.2017

113/2017

Ročná licencia KEO

208,61 EUR Dvestoosem61/100

KEO s.r.o.

Obec Žitavce

15.12.2017

112/2017

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

453,08 EUR Štyristopäťdesiattri08/100eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

15.12.2017

111/2017

Telefón

82,75 EUR Osemdesiatdva75/100eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

15.12.2017

110/2017

Predplatné Pravda FPV

160,54 EUR Jednostošesťdesiat54/100eur

Slovenská pošta, a.s.

Obec Žitavce

15.12.2017

109/2017

Vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom

400,00 EUR Štyristoeur

K2 ateliér, s. r. o.

Obec Žitavce

15.12.2017

108/2017

Vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom

5 250,00 EUR Päťtisícdvestopäťdesiateur

K2 ateliér, s. r. o.

Obec Žitavce

15.12.2017

107/2017

Propagačné predmety

678,70 EUR Šesťstosedemdesiatosem70/100eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

15.12.2017

106/2017

Novoročný pozdrav

21,00 EUR Dvadsaťjeden

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

15.12.2017

105/2017

GDPR Akadémia Online

350,00 EUR Tristopäťdesiat

GDPR služby s.r.o.

Obec Žitavce

23.11.2017

103/2017

Aktualizácia KEO

118,90 EUR Jednostoosemnásť90/100

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

23.11.2017

102/2017

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

246,19 EUR Dvestoštyridsaťšesť19/100

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

23.11.2017

101/2017

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

702,40 EUR Sedemstodva40/100

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

23.11.2017

100/2017

Ovocňák, pyré do balíčkov na Mikuláša

39,00 EUR Tridsaťdeväť

PaedDr. Judita Horvátová, ERUDA

Obec Žitavce

23.11.2017

99/2017

Telefón

85,88 EUR Osemdesiatpäť88/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

23.11.2017

98/2017

Spracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 v rámci Enviromentálneho fondu

600,00 EUR Šesťsto

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

23.11.2017

97/2017

Zástava SR

15,00 EUR Pätnásť

Signo, s.r.o.

Obec Žitavce

23.11.2017

96/2017

Poskytovanie služieb č. MSD Žitavce 01 prístup do mapového portálu obce

668,40 EUR Šesťstošesťdesiatosem40/100

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Žitavce

23.11.2017

95/2017

Vykonanie ročnej odbornej prehliadky a skúšky poplachovej signalizácie proti narušeniu, výmena batér

108,84 EUR Jednostoosem84/100

L-tes spol. s r. o.

Obec Žitavce

23.11.2017

94/2017

Kalendáre stolové, tlač

538,34 EUR Päťstotridsaťosem34/100

FORK, s.r.o.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: