Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.11.2017

93/2017

Olej, reťazový olej, reťaz, brúsenie reťaze

109,14 EUR Jednostodeväť14/100

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

23.11.2017

92/2017

Telefón

56,35 EUR Päťdesiatšesť35/100

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Žitavce

23.11.2017

91/2017

Vývoz kontajnera

96,00 EUR Deväťdesiatšesť

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

23.11.2017

90/2017

Zneškodnenie a zber zmesového komunálneho odpadu

462,33 EUR Štyristošesťdesiatdva33/100

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

23.11.2017

89/2017

Odber zemného plynu

225,00 EUR Dvestodvadsaťpäť

SPP, a. s.

Obec Žitavce

23.11.2017

88/2017

Telefón

30,00 EUR Tridsať

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

23.11.2017

86/2017

Obedy za mesiac september 2017

118,80 EUR Jednostoosemnásť80/100

Zuzana Kosibová

Obec Žitavce

23.11.2017

87/2017

ESET Internet Security, licencia na používanie pre 1 PC na 2 roky.

59,93 EUR Päťdesiatdeväť93/100

ESET, spol. s r. o.

Obec Žitavce

23.11.2017

85/2017

Poplatok za pripojenie

216,36 EUR Dvestošestnásť36/100

SPP, a. s.

Obec Žitavce

21.09.2017

84/2017

Oprava kosačky, olej

198,60 EUR

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

21.09.2017

83/2017

Telefón

49,77 EUR

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Žitavce

21.09.2017

82/2017

Telefón

30,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

21.09.2017

81/2017

Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

454,80 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

21.09.2017

80/2017

Obedy za mesiac august § 50 j

118,80 EUR

Zuzana Kosibová

Obec Žitavce

21.09.2017

77/2017

Jedálne kupóny

429,76 EUR

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

21.09.2017

79/2017

Smetné nádoby

625,68 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

21.09.2017

78/2017

Oprava kosačky

48,78 EUR

AGF INVEST, s.r.o.

Obec Žitavce

21.09.2017

76/2017

Telefón

55,72 EUR

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Žitavce

21.09.2017

75/2017

Vývoz kontajnera

30,00 EUR

Lúčnica, spol. s r. o.

Obec Žitavce

21.08.2017

65/2017

Zemný plyn

225,00 EUR Dvestodvadsaťpäťeur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

21.08.2017

61/2017

Arboristické práce a štiepkovanie s odvozom

2 002,01 EUR Dvetisícdva01/100

TBR s. r. o.

Obec Žitavce

21.09.2017

73/2017

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu

451,03 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

21.09.2017

74/2017

Telefón

30,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

21.09.2017

72/2017

Zemný plyn

225,00 EUR

SPP, a. s.

Obec Žitavce

21.09.2017

71/2017

Obedy za mesiac júl § 50 j

133,20 EUR

Zuzana Kosibová

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: