Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.09.2017

70/2017

Preprava osôb Žitavce-Melek-Terchová

250,00 EUR

P.P - BUS s r. o.

Obec Žitavce

21.08.2017

69/2017

Práce audítora pri kontrole účtovných postupov, a účtovnej evidencie, nadväznosti výkazov na mesačné

660,00 EUR Šesťstošesťdesiat

N.M. - Audit, spol. s r. o.

Obec Žitavce

21.08.2017

68/2017

Preprava osôb Štúrovo

200,00 EUR Dvesto

P.P - BUS s r. o.

Obec Žitavce

21.08.2017

67/2017

Aktualizácia KEO

90,05 EUR Deväťdesiat05/100

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

21.08.2017

66/2017

Telefón

64,26 EUR Šesťdesiatštyri26/100

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Žitavce

21.08.2017

64/2017

Dodávka výsadbového materiálu na verejné priestranstvo

793,20 EUR Sedemstodeväťdesiattri20/100

Isola Bella, s.r.o.

Obec Žitavce

21.08.2017

63/2017

Telefón

30,32 EUR Tridsať32/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

21.08.2017

62/2017

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

421,90 EUR Štyristodvadsaťjeden90/100

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

21.08.2017

60/2017

CD-R Verbatim, externá DVD - RW 26 čierna

29,65 EUR Dvadsaťdeväť65/100

BITcomp

Obec Žitavce

21.08.2017

59/2017

Obedy za mesiac jún 2017 § 50 j

136,80 EUR Jednostotridsaťšesť80/100

Zuzana Kosibová

Obec Žitavce

30.06.2017

58/2017

Ročná kontrola prvkov ihriska, oprava

207,60 EUR

Preliezky Trubíni s.r.o.

Obec Žitavce

19.06.2017

57/2017

Telefón

54,09 EUR

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Žitavce

19.06.2017

56/2017

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

662,33 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

19.06.2017

55/2017

Telefón

30,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

19.06.2017

54/2017

Ročný licenčný poplatok

290,40 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

19.06.2017

53/2017

Jedálne kupóny

429,76 EUR

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

19.06.2017

52/2017

Oprava kosačky

196,30 EUR

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

19.06.2017

51/2017

Obedy za mesiac máj

147,60 EUR

Zuzana Kosibová

Obec Žitavce

19.06.2017

50/2017

Vypracovanie energetického auditu k stavbe Obecný úrad Žitavce

400,00 EUR

Ing.Peter Candrák

Obec Žitavce

23.05.2017

49/2017

Oprava obecného rozhlasu

2 379,00 EUR Dvetisíctristosedemdesiatdeväťeur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

23.05.2017

48/2017

Telefón

50,05 EUR Päťdesiat05/100eur

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Žitavce

23.05.2017

47/2017

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

411,62 EUR Štyristojedenásť62/100eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

23.05.2017

46/2017

Telefón

30,00 EUR Tridsať eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

15.05.2017

45/2017

Aktualizácia KEO

97,05 EUR

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

15.05.2017

44/2017

Obedy za mesiac apríl 2017

57,60 EUR

Zuzana Kosibová

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: