Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Cyklický odpočet elektrickej energie

Cyklický odpočet elektrickej energie celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie energie č.2

Prerušenie distribúcie energie č.2 celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie energie č.1

Prerušenie distribúcie energie č.1 celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády č.78

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 78
z 5. februára 2021
k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti
s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády SR č.77

k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa
čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587
z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Vestník vlády SR, čiastka 8, vadaná 21.1.2021

Vestník vlády SR, čiastka 8 celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

UV 30_2021 testovanie

UV 30_2021 testovanie celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Zhodnotenie testovania z 9.1.2021 v o okrese Nitra

Zhodnotenie testovania z 9.1.2021 v o okrese Nitra celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Vestník vláda SR čiastka 3, vydaná 8.1.2021

Vestník vláda SR čiastka 3, vydaná 8.1.2021 celý text

ostatné | 9. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam pre občanov k celoplošnému testovaniu 1/2021

Oznam pre občanov k celoplošnému testovaniu Január 2021 celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády SR č. 1. zo 6 januára 2021

Uznesenie vlády SR č. 1. zo 6 januára 2021 celý text

ostatné | 6. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre informuje

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre informuje celý text

ostatné | 6. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády č. 808

Uznesenie vlády č. 808 celý text

ostatné | 6. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny OcÚ Žitavce

Úradné hodiny OcÚ Žitavce celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Uznesenie Vlády SR č. 807

Uznesenie Vlády SR č. 807 celý text

ostatné | 30. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Vestník vlády SR – čiastka 31 vydaná dňa 22. decembra 2020

Vestník vlády SR – čiastka 31 vydaná dňa 22. decembra 2020 celý text

ostatné | 23. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Vestník vlády SR – čiastka 30 vydaná dňa 21. decembra 2020

Vestník vlády SR – čiastka 30 vydaná dňa 21. decembra 2020 celý text

ostatné | 23. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Vestník Vlády SR čiastka 24

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Vestník vlády- vyhlášky

Vestník vlády- vyhlášky celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Ž I T A V C E

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Ž I T A V C E celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie Vlády č.678 z 22.10.2020

Vláda
A. obmedzuje
A.1. podľa čl. 5ods. 3písm.g)ústavnéhozákonač. 227/2002Z. z. o bezpečnostištátuv čase
vojny, vojnovéhostavu,výnimočnéhostavua núdzovéhostavuv zneníneskoršíchpredpisov
v územných obvodochokresovNámestovo,Tvrdošín,DolnýKubína Bardejovslobodupohybu
a pobytu zákazomvychádzaniaod24.októbra2020do1.novembra2020v časeod05.00hod.
do 01.00hod.nasledujúcehodňa,totoobmedzeniesanevzťahujena celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

OLP/8323/2020__ Bratislava, 14.10.2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do
odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov
alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a
ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkou: celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

OLP/8326/2020 __Bratislava, 14.10.2020

S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky
nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane
akvaparkov; prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly); fitness
centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení
(kiná, divadlá,...) a prevádzky verejného stravovania. Toto neplatí pre: celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Núdzový stav

N ARIADENIEVLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. septembra2020
na vykonanieniektorýchopatreníhospodárskejmobilizácie
v súvislosti s vyhlásenímnúdzovéhostavunazabezpečenieriešenia
druhej vlnykoronavírusuCOVID-19
Vláda celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

OLP/7693/2020

pre osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie UV _ OLP/7694/2020

Opatrenie UV _ OLP/7694/2020 celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie Vlády SR č. 587 - vyhlásenie núdzového stavu

Uznesenie Vlády SR č. 587 - vyhlásenie núdzového stavu celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie platné od 1. októbra _ OLP/7852/2020

Opatrenie platné od 1. októbra _ OLP/7852/2020 celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

OLP/7092/2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie_EPVA/2020/03343

opatrenia s účinnosťou od 12, septembra 2020 do 30. septembra 2020 nariaďuje nasledovné: celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
posledná