Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Ž I T A V C E

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Ž I T A V C E celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie Vlády č.678 z 22.10.2020

Vláda
A. obmedzuje
A.1. podľa čl. 5ods. 3písm.g)ústavnéhozákonač. 227/2002Z. z. o bezpečnostištátuv čase
vojny, vojnovéhostavu,výnimočnéhostavua núdzovéhostavuv zneníneskoršíchpredpisov
v územných obvodochokresovNámestovo,Tvrdošín,DolnýKubína Bardejovslobodupohybu
a pobytu zákazomvychádzaniaod24.októbra2020do1.novembra2020v časeod05.00hod.
do 01.00hod.nasledujúcehodňa,totoobmedzeniesanevzťahujena celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

OLP/8323/2020__ Bratislava, 14.10.2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do
odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov
alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a
ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkou: celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

OLP/8326/2020 __Bratislava, 14.10.2020

S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky
nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane
akvaparkov; prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly); fitness
centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení
(kiná, divadlá,...) a prevádzky verejného stravovania. Toto neplatí pre: celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Núdzový stav

N ARIADENIEVLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. septembra2020
na vykonanieniektorýchopatreníhospodárskejmobilizácie
v súvislosti s vyhlásenímnúdzovéhostavunazabezpečenieriešenia
druhej vlnykoronavírusuCOVID-19
Vláda celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

OLP/7693/2020

pre osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie UV _ OLP/7694/2020

Opatrenie UV _ OLP/7694/2020 celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie Vlády SR č. 587 - vyhlásenie núdzového stavu

Uznesenie Vlády SR č. 587 - vyhlásenie núdzového stavu celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie platné od 1. októbra _ OLP/7852/2020

Opatrenie platné od 1. októbra _ OLP/7852/2020 celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

OLP/7092/2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie_EPVA/2020/03343

opatrenia s účinnosťou od 12, septembra 2020 do 30. septembra 2020 nariaďuje nasledovné: celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie UVZ SR č. OLP/4363/2020

Opatrenie UVZ SR č. OLP/4363/2020 celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

UVZ SR Usmernenie SOPZŠ/4317/94824/2020

UVZ SR Usmernenie SOPZŠ/4317/94824/2020 celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie UVZ SR č.: OLP4311/2020

Opatrenie UVZ SR č.: OLP4311/2020 celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenieč.:OLP/4084/2020

Opatrenieč.:OLP/4084/2020 celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie č.: OLP/4085/2020

Opatrenie č.: OLP/4085/2020 celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opartrenie č. OLP/4083/2020

Opartrenie č. OLP/4083/2020 celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Stláčajme odpad

Stláčajme odpad celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie č. OLP/3795/2020 platné od 6.5.2020 6:00 hod

Opatrenie č. OLP/3795/2020 platné od 6.5.2020 6:00 hod celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o separovanom odpade

Oznam o separovanom odpade celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Seniori a Covid 19

Seniori a Covid 19 celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie k opatreniu UVZ SR č. OLP/361/2020 vo veci vonkajších športovísk

Usmernenie k opatreniu UVZ SR č. OLP/361/2020 vo veci vonkajších športovísk celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ č. OLP/3355/2020

Opatrenie ÚVZ č. OLP/3355/2020 celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia OLP/3355/2020

opatrenia od 21.4.2020 celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia OLP/3355/2020

Opatrenie s účinnosťou od 21.4.2020 od 00:00 hod. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Doručovanie rozhodnutí

rozhodnutia 2020 celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Prevencia kriminality_seniori

Prevencia kriminality_seniori celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam pre občanov Žitaviec č. 2.

Oznam pre občanov Žitaviec č. 2. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výber z opatrení vlády SR s platnosťou od 24.3.2020

Výber z opatrení vlády SR S platnosťou od 24.3.2020 celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rúško nie je hanba

Rúško nie je hanba celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
posledná