Navigácia

Výber jazyka

Obsah

RZ Dolná Nitra

Typ: ostatné
RZ Dolná Nitra

Ďakujem

 

Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. vyhlásila dňa 31.01.2022

Výzvu: 1/LEADER NSK/2022 na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu pre opatrenia: 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a pre Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja  - Nástroj 1 LEADER NSK.

 

Úplné znenie Výzvy spolu s prílohami je možné nájsť na web stránke Regionálneho združenia www.dolnanitra.sk na nasledovnom linku:

 

https://www.dolnanitra.sk/

 

https://www.dolnanitra.sk/vyzvy-mas/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2022-leader-nsk-38.html?kshowback=

 

Ako členská obec Regionálneho združenia MAS Dolná Nitra o.z. je potrebné, aby ste informovali verejnosť o možnostiach predkladania projektov počas trvania Výzvy:

- prostredníctvom oznamov odvysielaných vo Vašich obecných rozhlasoch alebo

- prostredníctvom zverejnenia článku v novinách príp. na Vašej obecnej webovej stránke alebo

- prostredníctvom oznamu vyveseného na úradných tabuliach v obci


Vytvorené: 15. 2. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2022 14:49
Autor: Správce Webu