Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ruka ruku myjeRúško ni je hanbaStarosta obce Žitavce na základe zákona č. 355/2007 Z. z.; § 48 ods. 4 pism. d) o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia vydáva toto rozhodnutie:

 

 

Zakazuje sa dňom 16.3.2020 vrátane

- všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým  

   osobám zakazuje organizovat' a usporadúvat' hromadné podujatia Športovej,

   kultúrnej, spoločenskej a inej povahy na území obce Žitavce.

 

-  využívať prevádzky voľnočasového charakteru ako sú multifunkčné ihrisko, 

    futbalové ihrisko, detské ihriská.

 

-  prevádzkovanie pohostinstva

 

 

Odôvodnenie

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je

vydaná v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Na základe výskytu ochorení COVID-I9, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjst' k d'alšiemu šíreniu tohto ochorenia.

 

 

 

Zákaz platí až do odvolania

 

 

 

 

                                                                                  ---------------------------------------

                                                                            MVDr. Stanislav Strieška - starosta

Oznámenie pre občanov Žitaviec:

 

V nadväznosti na závery a opatrenia Ústredného krízového štábu, vyhlásenia mimoriadnej situácie a niektorých opatrení núdzového stavu a z dôvodu predchádzania šíreniu koronavírusu _ COVID 19 Vám oznamujeme , že:

obecný úrad bude pre verejnosť do 27.3.2020 uzavretý.

Žiadame obyvateľov aby sa pripravili na to že, po tomto termíne bude možný vstup na OcÚ len s ochranným rúškom alebo inou alternatívou až do odvolania.

 

Dovoz obedov a chleba bude zatiaľ pokračovať ako doteraz. V prípade zmeny Vás budeme informovať.

V prípade nutnosti je možné volať v ktorúkoľvek hodinu na 0917 173 923, nechajte dlhšie zvoniť a volajte viac krát za sebou.

Komunikácia s obecným úradom bude telefonická alebo emailom: 

 

     č.t. OcÚ: 037/7882007

      starosta: 0917 173 923

      mail: obeczitavce@zoznam.sk

                starosta@zitavce.sk