Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.03.2023

43/2023

Vypracovanie účelového energetického auditu verejného osvetlenia

1 740,00 EUR Jedentisícsedemstoštyridsať eur

ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.ol.

Obec Žitavce

22.03.2023

42/2023

Smetné nádoby

669,00 EUR Šesťstošesťdesiatdeväť eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

22.03.2023

41/2023

Servisné práce na plynovom kotly

39,60 EUR Tridsaťdeväť60/100 eur

GAS - PROGRES, s.r.o.

Obec Žitavce

22.03.2023

40/2023

Zber, zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

746,77 EUR Sedemstoštyridsaťšesť77/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

22.03.2023

39/2023

Elektrická energia

150,35 EUR Jednostopäťdesiat35/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

22.03.2023

38/2023

Vypracovanie monitorovacej správy k projektu Zefektívnenia BRKO

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eure

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

22.03.2023

37/2023

Telefón

108,90 EUR Jednostoosem90/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

22.03.2023

36/2023

Zemný plyn

297,00 EUR Dvestodeväťdesiatsedem eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

22.03.2023

35/2023

Zemný plyn

62,00 EUR Šesťdesiatdva eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

22.03.2023

34/2023

Elektrická energia

307,80 EUR Tristosedem80/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

22.03.2023

33/2023

Elektrická energia

405,99 EUR Štyristopäť99/10 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

21.03.2023

32/2023

Nakladanie so splaškovými vodami ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy

65,00 EUR Šesťdesiatpäť eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

21.03.2023

31/2023

Služby a servis požiarnych hasiacich prístrojov, vystavenie atestov

242,40 EUR Dvestoštyridsaťdva40/100 eur

M.Vojtko-ELEKTROSERVIS

Obec Žitavce

22.02.2023

30/2023

Zemný plyn

-326,70 EUR

SPP, a. s.

Obec Žitavce

22.02.2023

29/2023

Vykonanie odbornej prehliadky kotolne na plynné palivo a vykonanie revízie plynového a regulačného z

168,00 EUR Jednostošesťdesiatosem eur

Milan Zuberec

Obec Žitavce

22.02.2023

28/2023

Telefón

101,18 EUR Jednostojeden18/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

22.02.2023

27/2023

Poskytnutie následného monitorovacieho servisu k projektu Zníženie energetickej efektívnosti obecnéh

300,00 EUR Tristo eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

22.02.2023

26/2023

Minerálka

60,72 EUR Šesťdesiat72/100 eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

22.02.2023

25/2023

Zber, zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

1 139,63 EUR Jedentisícstotridsaťdeväť36/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

22.02.2023

24/2023

Aktualizácia KEO

337,50 EUR Tristotridsaťsedem50/100 eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

22.02.2023

23/2023

Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostre

38,40 EUR Tridsaťosem40/100 eur

SLOVGRAM

Obec Žitavce

22.02.2023

18/2023

Elektrická energia

95,36 EUR Deväťdesiatpäť35/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

22.02.2023

22/2023

Zemný plyn

297,00 EUR Dvestodeväťdesiatsedem eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

22.02.2023

21/2023

Zemný plyn

62,00 EUR Šesťdesiatdva eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

22.02.2023

20/2023

Elektrická energia

279,65 EUR Dvestosedemdesiatdeväť65/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: