Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.11.2023

157/2023

Kancelárske potreby

66,92 EUR Šesťdesiatšesť92/100 eur

Jozef Šmrhola

Obec Žitavce

14.11.2023

156/2023

Zber, zneškodnenie komunálneho odpadu

815,39 EUR Osemstopätnásť39/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

14.11.2023

155/2023

Skartovač Fellowes 99 Ci

517,20 EUR Päťstosedemnásť20/100 eur

IToffice, s.r.o.

Obec Žitavce

14.11.2023

154/2023

Kamery

984,00 EUR Deväťstoosemdesiatštyri eur

FIRE-SYS, s.r.o.

Obec Žitavce

14.11.2023

153/2023

Telefón

82,57 EUR Osemdesiatdva57/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

14.11.2023

152/2023

Servisné práce a tonery, tlačiareň

1 681,80 EUR Jedentisícšesťstoosemdesiatjeden80/100 eur

IToffice, s.r.o.

Obec Žitavce

14.11.2023

151/2023

Minerálka

77,28 EUR Sedemdesiatsedem28/100 eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

14.11.2023

150/2023

Elektrická energia

306,28 EUR Tistošesť28/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.11.2023

149/2023

Elektrická energia

210,65 EUR Dvestodesať65/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.11.2023

148/2023

Zemný plyn

297,00 EUR Dvestodeväťdesiatsedem eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

14.11.2023

147/2023

Zemný plyn

62,00 EUR Šesťdesiatdva eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

14.11.2023

146/2023

Elektrická energia

210,65 EUR Dvestodesať65/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.11.2023

145/2023

Služby pri spracovaní dokumenátcie vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov.

900,00 EUR Deväťsto eur

Mgr. Martin Baláž

Obec Žitavce

14.11.2023

144/2023

Elektrická energia

-15,28 EUR -Pätnásť28/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.11.2023

143/2023

Aktualizácia KEO

300,00 EUR Tristo eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

14.11.2023

142/2023

Práca ramena, preprava a zneškodnenie odpadu

272,88 EUR Dvestosedemdesiatdva88/100 eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

14.11.2023

141/2023

Olej a pozáručný servis

181,50 EUR Jednostoosemdesiatjeden50/100 eur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

14.11.2023

140/2023

Občerstvenie "Mesiac úcty k starším" - posedenie dôchodcov

520,40 EUR Päťstodvadsať40/100

Branislav Kosiba-Gastro Kosi

Obec Žitavce

14.11.2023

139/2023

Telefón

102,08 EUR Jednostodva08/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

14.11.2023

138/2023

Tlačivá daň z nehnuteľností

66,71 EUR Šesťdesiatšesť71/100 eur

CART PRINT, s.r.o.

Obec Žitavce

14.11.2023

137/2023

Zber, zneškodnenie komunálneho odpadu

833,78 EUR Osemstotridsaťtri78/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

14.11.2023

136/2023

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

344,44 EUR Tristoštyridsaťštyri44/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

14.11.2023

135/2023

Stavebné práce na stavbe: "Revitalizácia domu smútku v obci Žitavce"

3 600,00 EUR Tritisícšesťsto eur

MONDEA s.r.o

Obec Žitavce

14.11.2023

134/2023

Vysprávky miestnych komunikácií v obci.

3 216,05 EUR Tritisícdvestošestnásť05/100 eur

Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.

Obec Žitavce

02.10.2023

114/2023

Zemný Plyn

62,00 EUR Šesťdesiatdva eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: