Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.03.2019

149/2018

Digitálny pasport miestnych komunikácií

870,00 EUR Osemstosedemdesiateur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

148/2018

Dodávka a montáž poplachovej signalizácie narušenia

628,92 EUR Šesťstodvadsaťosem92/100eur

L-tes spol. s r. o.

Obec Žitavce

25.03.2019

147/2018

Elektrická energia

415,00 EUR Štyristopätnásťeur

Slovakia Energy

Obec Žitavce

25.03.2019

146/2018

Pohonná jednotka, valcový zametací kartáč, rozmetadlo

3 650,00 EUR Titisícšesťstopäťdesiateur

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

25.03.2019

145/2018

Oprava verejného osvetlenia

186,62 EUR Jednostoosemdesiatšesť62/100

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

25.03.2019

144/2018

Kancelársky stôl, kontajnery, skrine

1 120,80 EUR Jedentisícstodvadsať80/100eur

B2B Partner

Obec Žitavce

25.03.2019

143/2018

Geodetické práce

380,00 EUR Tristoosemdesiateur

Ing. Iveta Lorincziová

Obec Žitavce

25.03.2019

142/2018

Vianočný pozdrav

4,32 EUR Štyri32/100eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

141/2018

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

453,39 EUR Štyristopäťdesiattri39/100eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

25.03.2019

140/2018

Rregále

1 476,00 EUR Jedentisícštyristosedemdesiatšesťeur

Ing. Jozef Kozár

Obec Žitavce

25.03.2019

139/2018

Novoročný pozdrav

15,12 EUR Pätnásť12/100eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

138/2018

Zber, preprava, zneškodnenie odpadu

309,71 EUR Tristodeväť71/100eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

25.03.2019

137/2018

Zemný plyn

131,00 EUR Jednostotridsaťjedeneur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

25.03.2019

136/2018

Telefón

91,59 EUR Deväťdesiatjeden59/100eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

135/2018

Kontrola bezpečnosti detských ihísk

360,00 EUR Tristošesťdesiateur

EKOTEC spol. s r. o.

Obec Žitavce

25.03.2019

134/2018

Elektrická energia

19,72 EUR Devätnásť72/100eur

Slovakia Energy

Obec Žitavce

25.03.2019

133/2018

Reklamné predmety

109,20 EUR Jednostodeväť20/100eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

132/2018

Preprava, zneškodnenie odpadu

499,20 EUR Štyristodeväťdesiatdeväť20/100eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

131/2018

Zemné práce na parc. č. 1214/3

2 160,00 EUR Dvetisícstošesťdesiateur

Kralkov, s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

130/2018

Stravovanie zamestnanca § 51

3,50 EUR Tri50/100eur

Alena Belenčíková ABM

Obec Žitavce

25.03.2019

129/2018

Predplatné noviny

162,66 EUR Jednostošesťdesiatdva66/100eur

Slovenská pošta, a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

128/2018

Účasť na seminári Susedské spory v obci

40,00 EUR Štyridsaťeur

RVA Zvolen, n. o.

Obec Žitavce

25.03.2019

127/2018

Preprava osôb do divadla Nitra

45,00 EUR Štyridsaťpäťeur

P.P - BUS s r. o.

Obec Žitavce

25.03.2019

126/2018

Externý manažment a implementácia podporeného projektu: Revitalizácia verejného priestranstva v obci

4 652,36 EUR Štyritisícšesťstopäťdesiatdva36/100eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

125/2018

Ročná licencia KEO

225,63 EUR Dvestodvadsaťpäť63/100

KEO s.r.o.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: