Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Objednávky rok 2015

 

 

Ob. č. Predmet Hodnota s DPH Zo dňa Dodavateľ Adresa Schválil Funkcia
47/2015 Skladovacia skriňa 191,52 17. 12. 2015 ABAMET, s.r.o. Fučíkova 460, MVDr. S. Strieška Starosta
925 21 Sládkovičovo
46/2015 Registrácia domény 32,86 10. 12. 2015 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, MVDr. S. Strieška Starosta
917 01 Trnava
45/2015 Občerstvenie 49,50 10. 12. 20155 Zuzana Kosibová, Stravovanie a obchod 951 88 Lúčnica nad MVDr. S. Strieška Starosta
Žitavou
44/2015 Predplatné noviny 152,71 01. 12. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, MVDr. S. Strieška Starosta
975 99 Bratislava
43/2015 Fotografie obce 200,-- 4.11.2015 Národná geograficko informačná, s.r.o. Mostná 72 MVDr. S. Strieška Starosta
949 01 Nitra
42/2015 Regál do kultúrneho domu 414,-- 2.11.2015 Ing. Jozef Kozár Vinodol 503 MVDr. S. Strieška Starosta
951 06 Vinodol
41/2015 Aktualizácia KEO 144,-- 15.10.2015 ELPRESS, Vaseková Oľga Pavlov Dvor 18 MVDr. S. Strieška Starosta
946 54 Hurbanovo
40/2015 Skriňa 246,24 14.9.2015 ABAMET, s.r.o. Fučíkova 460, 925 51 Sládkovičovo MVDr. S. Strieška Starosta
39/2015 Exteriérová tabuľa 146,4 11.9.2015 CBS spol. s.r.o. Kynceľova 54 974 01 MVDr. S. Strieška Starosta
38/2015 Preprava osôb 121,-- 10.9.2015 P. P. Bus, s.r.o. Žitavce 163 952 01 Žitavce MVDr. S. Strieška Starosta
37/2015 Jedálne kupóny 413,77 9.9.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomáškokova 23/D 921 01 Bratislava MVDr. S. Strieška Starosta
36/2015 Piesok 180,-- 23.8.2015 GUBO, s.r.o. Č. 623 941 41 Bešeňov MVDr. S. Strieška Starosta
35/2015 Preprava osôb 158,4 22.8.2015 Kompas Trans Mgr. Stanislav Kompas Poľná 279 952 01 Horný Ohaj MVDr. S. Strieška Starosta
34/2015 Školenie 45,-- 20.8.2015 TENDER a Development, s.r.o. Škultétycho 1 MVDr. S. Strieška Starosta
931 04 Bratislava
33/2015 Geometrický plán dom smútku 230,-- 10.8.2015 Ing. Iveta Lorincziová Žitava1402/18 MVDr. S. Strieška Starosta
951 02 Vráble
32/2015 Výmena latiek na lavičke 36,-- 7.8.2015 Peter Trubíni, s.r.o. Konopnica 446 951 88 Lúčnica nad Žitavou MVDr. S. Strieška Starosta
31/2015 Administrácia verejného obstarávania multifunkčného ihriska 950,-- 29.7.2015 Externé obstarávanie, s.r.o., Piaristická 2 Piaristická 2 MVDr. S. Strieška Starosta
949 01 Nitra 949 01 Nitra
30/2015 Spracovanie a odporúčania k žiadosti o poskytnutie dotácie 150,-- 24.7.2015 PES 1. mája 37, 953 01 Zlaté Moravce MVDr. S. Strieška Starosta
29/2015 Preprava osôb 200,-- 17.7.2015 P.P. – BUS s.r.o. Žitavce 163, 952 01 Žitavce MVDr. S. Strieška Starosta
28/2015 Aktualizácia KEO 80,-- 15.7.2015 ELPRESS, Vaseková Oľga Pavlov Dvor 18 946 54 Hurbanovo MVDr. S. Strieška Starosta
27/2015 Stravné lístky 420,29 15.6.2015 LE CHEQUE Tomášikova 23/D MVDr. S. Strieška Starosta
DEJEUNER, s. r. o.  821 01 Bratislava
26/2015 Preprava osôb 230,-- 25.5.2015 P.P-BUS s.r.o. Žitavce163 MVDr. S. Strieška Starosta
952 01  Žitavce
25/2015 Elektronická publikácia 9,-- 16.5.2015 RVC Farská 7 MVDr. S. Strieška Starosta
949 01   NITRA
24/2015 Bezpečnostný projekt 120,-- 3.5.2015 ITAK, s.r.o. Baštová 38 MVDr. S. Strieška Starosta
945 01   Komárno
23/2015 Oprava kosačky 524,11 30,04,2015 AGF INVEST, s.r.o. Bankánska 133 MVDr. S. Strieška Starosta
 851 01 Bratislava
22/2015 Aktualizácia KEO 107 15.4.2015 ELPRESS, Vaseková Oľga Pavlov Dvor 18 946 54 Hurbanovo MVDr. S. Strieška Starosta
21/2015 Projektová dokumentácia multifunkčného ihriska s rozpočtom   12.4.2015 K2-ART, s.r. Dlhá 16 MVDr. S. Strieška Starosta
700,-- 949 01   N I T R A
20/2015 Vývoz kontajnerov 288,-- 8.4.2015 EKOGLOBAL, s.r.o. Žitavce 114, 952 01 MVDr. S. Strieška Starosta
19/2015 Oprava obecného rozhlasu 58,23 6.4.2015 UNIMONT-Zdenko Maďar Sídl. Kaška MVDr. S. Strieška Starosta
920, 952 01
18/2015 Vývoz kontajnerov 48,-- 4.3.2015 EKOGLOBAL, s.r.o. Žitavce 114, 952 01 MVDr. S. Strieška Starosta
17/2015 Pečiatky 53,12 23.3.2015 Jozef Šmrhola-Olymp Santovka 145, 935 87 MVDr. S. Strieška Starosta
16/2015 Vývoz kontajnerov 180,-- 13.3.2015 EKOGLOBAL, s.r.o. Žitavce 114, 952 01 MVDr. S. Strieška Starosta
15/2015 Aktualizácia KEO 147 27.2.2015 ELPRESS, Vaseková Oľga Pavlov Dvor18 946 54 Hurbanovo MVDr. S. Strieška Starosta
14/2015 El.inštalačné práce spojené s OS a OP EZ pre OÚ, KD, DS 960,- 26.2.2015 Marek Róbert, s. r. o. Hurbanova 933, 952 01  Vráble MVDr. S. Starosta
Strieška
13/2015 Kancelárske potreby 676,75 26.2.2015 BitComp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble MVDr. S. Strieška Starosta
12.15 Revízia hasiacich prístrojov 160,-- 25.2.2015 M. Vojtko-ELEKTROSERVIS Clementisova 2005, 955 01 Topoľčany MVDr. S. Starosta
Strieška
11.15 Revízia plynových zariadení 188,-- 23.2.2015 Milan Zuberec Javorinka 123 MVDr. S. Starosta
924 01  Galanta Strieška
10.15 Služba OPTIMUM 51,7 6.2.2015 WebHouse, s.r.o. Paulánska 20, 917 01   Trnava MVDr. S. Starosta
Strieška
9.15 Strava referendum 46,5 5.2.2015 Zuzana Kosibová, Stravovanie a obchod 951 88  Lúčnica nad Žitavou MVDr. S. Starosta
Strieška
8.15 Vývoz kontajnerov 180,-- 4.2.2015 EKOGLOBAL, s.r.o. Žitavce 114, 952 01 MVDr. S. Starosta
Strieška
7.15 Pracovná obuv 54,58 3.2.2015 DeLUX, s.r.o. 1 mája 939 MVDr. S. Starosta
952 01  Vráble Strieška
6.15 Oprava verejného osvetlenia 105,29 2.2.2015 UNIMONT-Zdenko Maďar Sídl. Kaška 920 MVDr. S. Starosta
952 01  Vráble Strieška
5.15 Aktualizáci KEO 99,8 23.1.2015 ELPRESS, Vaseková Oľga Pavlov Dvor18 946 54 Hurbanovo MVDr. S. Starosta
Strieška
4.15 Registrácia domény 13,33 19.1.2015 WebHouse, s.r.o. Paulánska 20, 917 01   Trnava MVDr. S. Starosta
Strieška
3.15 Oprava dverí 50,-- 9.1.2015 Preliezka Konopnice 446, 951 88 Lúčnica nad Žitavou MVDr. S. Strieška Starosta
Peter Trubíny
2.15 Zasielanie informácií 32,86 2.1.2015 SAMNET Lúčna 407/7 MVDr. S. Strieška Starosta
951 76 Tesárske Mlyňany
1.15 Jednálne kupóny 407,27 8.1.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D 821 01    Bratislava MVDr. S. Strieška Starosta