Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.10.2018

108/2018

Manažment procesu verejného obstarávania-podlimitná zákazka, projektu "Zníženie energetickej…

1 200,00 EUR

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

22.10.2018

107/2018

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

453,05 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

22.10.2018

106/2018

Elektrická energia

11,30 EUR

Slovakia Energy

Obec Žitavce

22.10.2018

105/2018

Elektrická energia

406,00 EUR

Slovakia Energy

Obec Žitavce

22.10.2018

104/2018

Telefón

90,10 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

22.10.2018

103/2018

Oprava verejného osvetlenia v obci

149,65 EUR

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

22.10.2018

102/2018

Zemný plyn

131,00 EUR

SPP, a. s.

Obec Žitavce

22.10.2018

101/2018

Stravovanie za september 2018 zamestnanca §50 j

70,00 EUR

Alena Belenčíková ABM

Obec Žitavce

22.10.2018

100/2018

Jedálne kupóny

464,94 EUR

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

22.10.2018

99/2018

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

470,56 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

22.10.2018

98/2018

Ročný aktualizačný poplatok za maový portál obce pre rok 2018

200,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Žitavce

22.10.2018

97/2018

Vývoz TKO

120,00 EUR

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

22.10.2018

96/2018

Oprava kosačky, materiál na opravu a olej

146,30 EUR

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

22.10.2018

95/2018

Stavebné práce, dodávka striešok a betónu na oplotenie v časti "B" v projekte "Revitalizácia…

4 200,00 EUR

MONDEA s.r.o

Obec Žitavce

22.10.2018

94/2018

Elektrická energia

391,00 EUR

Slovakia Energy

Obec Žitavce

22.10.2018

93/2018

Telefón

93,35 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

22.10.2018

92/2018

Obedy zamestnanca § 50 j za mesiac august 2018

77,00 EUR

Alena Belenčíková ABM

Obec Žitavce

22.10.2018

91/2018

Dodávka zemného plynu

131,00 EUR

SPP, a. s.

Obec Žitavce

22.10.2018

90/2018

Stavebné práce na stavbe "Revitalizácia verejného priestranstva v obci Žitavce"

86 319,66 EUR

MONDEA s.r.o

Obec Žitavce

22.10.2018

89/2018

Vývoz TKO

105,00 EUR

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

22.10.2018

88/2018

Práce audítora vykonané pri kontrole účtovných postupov a účtovnej evidencie, kontrola nadväznosti…

660,00 EUR

N.M. - Audit, spol. s r. o.

Obec Žitavce

16.08.2018

87/2018

Elektrická energia

408,00 EUR

Slovakia Energy

Obec Žitavce

16.08.2018

86/2018

Telefón

106,34 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

16.08.2018

85/2018

Dodávka služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu

180,00 EUR

Prvá komunálna finančná, a.s.

Obec Žitavce

16.08.2018

84/2018

Verejné obstarávanie na výber dodávateľa elektrickej energie

180,00 EUR

Prvá komunálna finančná, a.s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: