Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.05.2018

49/2018

Elektrická energia

415,00 EUR

Slovakia Energy

Obec Žitavce

17.05.2018

48/2018

Telefón

78,16 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

17.05.2018

47/2018

Stravovacie služby za obdobie 04/2018 pracovník na § 50 j

63,00 EUR

Alena Belenčíková ABM

Obec Žitavce

17.05.2018

46/2018

Oprava kosačky

56,60 EUR

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

17.05.2018

45/2018

Plyn

131,00 EUR

SPP, a. s.

Obec Žitavce

17.05.2018

43/2018

Oprava verejného osvetlenia

112,42 EUR

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

17.05.2018

42/2018

Zosúladenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z., vypracovanie písomnej…

240,00 EUR

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

17.05.2018

41/2018

Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

598,68 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

17.05.2018

40/2018

Účastnícky poplatok za odborný seminár

70,00 EUR

Business Management Cons

Obec Žitavce

17.05.2018

44/2018

Elektrická energia

412,00 EUR

Slovakia Energy

Obec Žitavce

17.05.2018

39/2018

Telefón

78,10 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

17.05.2018

38/2018

Zemný plyn

131,00 EUR

SPP, a. s.

Obec Žitavce

17.05.2018

37/2018

Odmena za služby za žiadosti o NFP výzva č. 22/PRV/2017

1 260,00 EUR

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

17.05.2018

36/2018

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukov-obrazových záznamov za verejný prenos…

38,50 EUR

SLOVGRAM

Obec Žitavce

17.05.2018

35/2018

Aktualizácia KEO

160,30 EUR

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

17.05.2018

34/2018

Materiál na závlahu ihriska

2 999,94 EUR

Mgr. Jozef Miklóš UNIPROFI

Obec Žitavce

24.04.2018

33/2018

Vrecia na separovaný odpad

85,20 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

24.04.2018

32/2018

Inzercia v novinách Naše Vráble

19,00 EUR

Mesto Vráble

Obec Žitavce

24.04.2018

31/2018

Jedálne kupóny

436,75 EUR

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

24.04.2018

30/2018

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu

380,58 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

24.04.2018

29/2018

Oprava, zváranie zábradlia na moste a futbalových bránok na MFI

65,00 EUR

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

24.04.2018

28/2018

Elektrická energia

442,00 EUR

Slovakia Energy

Obec Žitavce

24.04.2018

27/2018

Kontrola servis prenosných hasiacich prístrojov

160,00 EUR

M.Vojtko-ELEKTROSERVIS

Obec Žitavce

24.04.2018

26/2018

Telefón

79,96 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

24.04.2018

25/2018

Zemný plyn

131,00 EUR

SPP, a. s.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: