Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.10.2018

99/2018

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

470,56 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

22.10.2018

98/2018

Ročný aktualizačný poplatok za maový portál obce pre rok 2018

200,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Žitavce

22.10.2018

97/2018

Vývoz TKO

120,00 EUR

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

22.10.2018

96/2018

Oprava kosačky, materiál na opravu a olej

146,30 EUR

Marián Bujalko MB technic

Obec Žitavce

22.10.2018

95/2018

Stavebné práce, dodávka striešok a betónu na oplotenie v časti "B" v projekte "Revitalizácia…

4 200,00 EUR

MONDEA s.r.o

Obec Žitavce

22.10.2018

94/2018

Elektrická energia

391,00 EUR

Slovakia Energy

Obec Žitavce

22.10.2018

93/2018

Telefón

93,35 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

22.10.2018

92/2018

Obedy zamestnanca § 50 j za mesiac august 2018

77,00 EUR

Alena Belenčíková ABM

Obec Žitavce

22.10.2018

91/2018

Dodávka zemného plynu

131,00 EUR

SPP, a. s.

Obec Žitavce

22.10.2018

90/2018

Stavebné práce na stavbe "Revitalizácia verejného priestranstva v obci Žitavce"

86 319,66 EUR

MONDEA s.r.o

Obec Žitavce

22.10.2018

89/2018

Vývoz TKO

105,00 EUR

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

22.10.2018

88/2018

Práce audítora vykonané pri kontrole účtovných postupov a účtovnej evidencie, kontrola nadväznosti…

660,00 EUR

N.M. - Audit, spol. s r. o.

Obec Žitavce

16.08.2018

87/2018

Elektrická energia

408,00 EUR

Slovakia Energy

Obec Žitavce

16.08.2018

86/2018

Telefón

106,34 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

16.08.2018

85/2018

Dodávka služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu

180,00 EUR

Prvá komunálna finančná, a.s.

Obec Žitavce

16.08.2018

84/2018

Verejné obstarávanie na výber dodávateľa elektrickej energie

180,00 EUR

Prvá komunálna finančná, a.s.

Obec Žitavce

16.08.2018

83/2018

Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

472,28 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

16.08.2018

82/2018

Preprava osôb do Štúrova a späť

240,00 EUR

P.P - BUS s r. o.

Obec Žitavce

16.08.2018

81/2018

Odber zemného plynu

131,00 EUR

SPP, a. s.

Obec Žitavce

16.08.2018

80/2018

Stravovacie služby pre zamestnanca § 50 j za obdobie júl 2018

73,50 EUR

Alena Belenčíková ABM

Obec Žitavce

16.08.2018

79/2018

Aktualizácia KEO

137,40 EUR

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

16.08.2018

78/2018

Vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom "Revitalizácia verejného priestranstva v obci…

150,00 EUR

K2 ART s.r.o

Obec Žitavce

19.07.2018

77/2018

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady

451,67 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

19.07.2018

76/2018

Vykonané ekologické služby

144,00 EUR

INVEST SERVIS s.r.o.

Obec Žitavce

19.07.2018

75/2018

Osobná autobusová doprava detí na letný tábor

216,00 EUR

Kompas Trans

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: