Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena

11_2015 / Biskupský úrad

1,00 EUR

Rímskokatolická církev Farnosť Melek

Obec Žitavce

Zmluva o dielo

11_2015

49 979,95 EUR

FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.

Obec Žitavce

OcÚ Žitavce – modernizácia so zateplením

12_2015 / Zmluva o dielo

4 480,00 EUR

K2-ART, s.r.o.

Obec Žitavce

Zmluva o dielo č. 13/2015

13_2015 / VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV

2 990,00 EUR

K2-ART, s.r.o.

Obec Žitavce

Zmluva o dielo

12_2015 / Chodníky a spevnené plochy - zmluva o di

22 005,80 EUR

Kralkov, s.r.o.

Obec Žitavce

Dohoda

02_2016 / Úrad práce - Dohoda /

0,00 EUR

ÚP, sociálnych vecí a rodiny

Obec Žitavce

Poistná zmluva

02_2016 / Poistná zmluva

265,79 EUR

Komunálna poisťovna, a.s.

Obec Žitavce

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena

03_2016 Dodatok č.1 Biskupský úrad

1,00 EUR

Rímskokatolická církev Farnosť Melek

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: