Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.06.2018

Kúpna zmluva

06_2018

5 435,00 EUR

Máni Igor

Obec Žitavce

27.03.2018

Zmluva o Grantovom účte

03_2018

nula

Prima banka Slovensko

Obec Žitavce

14.05.2018

Zmluva o Grantovom účte

05_2018

nula

Prima banka Slovensko

Obec Žitavce

12.07.2018

Zmluva o dodávke plynu

07_2018/1

Neuvedené

SPP, a. s.

Obec Žitavce

24.04.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

04_2018

225 781,66 EUR

SIEA

Obec Žitavce

12.04.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

03_2018

87 539,33 EUR

Poľnohospodárska platobná agentúra

Obec Žitavce

12.04.2018

Zmluva o dielo

03_2018

212 251,21 EUR dvestodvanásťtisícdvestopeťdesiatjeden

LEGA, a.s.

Obec Žitavce

29.11.2016

11_2016 Darovacia zmluva_sklad k MI

11_2016 Darovacia zmluva_sklad k MI

1 200,00 EUR

Ing. Jaroslav Ježkovský

Obec Žitavce

24.10.2016

10_2016_ Zmluva o dielo_vybudovanie toalety na OcÚ

10_2016_ Zmluva o dielo_vybudovanie toalety na OcÚ

4 140,00 EUR

Kralkov, s.r.o.

Obec Žitavce

17.10.2016

10_2016 Zmluva o účinkovaní Quantum Bora

10_2016 Zmluva o účinkovaní

100,00 EUR

Quantum Bora

Obec Žitavce

14.10.2016

10_2016_Zmluva o dielo_výmena okien adverí

10_2016_Zmluva o dielo_výmena okien adverí

13 957,57 EUR

Silvia Bachanová

Obec Žitavce

03.10.2016

10_2016 Zmluva o účinkovaní

10_2016 Zmluva o účinkovaní

205,00 EUR

DUO FUN

Obec Žitavce

24.08.2016

Zmluva o dielo č. 2016/08/19

09_2016

1 223,41 EUR

L-tes spol. s r. o.

Obec Žitavce

18.08.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

08_2016

550,00 EUR

N.M. - Audit, spol. s r. o.

Obec Žitavce

Zmluva o poskytnutí služieb

07_2016 Zmluva o poskytnutí služieb

0,00 EUR

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

Zmluva_o_prevádzke_internetovej_prezentácie_a_poskytovania_ďalších_webhostingových_služieb

05_2016

290,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

Zmluva o dielo

05_2016

500,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Žitavce

Dodatok č.1

03_2016 Dotatok ku zmluve na KD

0,00 EUR

K2 ART s.r.o

Obecný úrad Žitavce

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena

03_2016 Dodatok č.1 Biskupský úrad

1,00 EUR

Rímskokatolická církev Farnosť Melek

Obec Žitavce

Dohoda

02_2016 / Úrad práce - Dohoda /

0,00 EUR

ÚP, sociálnych vecí a rodiny

Obec Žitavce

Poistná zmluva

02_2016 / Poistná zmluva

265,79 EUR

Komunálna poisťovna, a.s.

Obec Žitavce

Zmluva o dielo

12_2015 / Chodníky a spevnené plochy - zmluva o di

22 005,80 EUR

Kralkov, s.r.o.

Obec Žitavce

OcÚ Žitavce – modernizácia so zateplením

12_2015 / Zmluva o dielo

4 480,00 EUR

K2-ART, s.r.o.

Obec Žitavce

Zmluva o dielo č. 13/2015

13_2015 / VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV

2 990,00 EUR

K2-ART, s.r.o.

Obec Žitavce

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena

11_2015 / Biskupský úrad

1,00 EUR

Rímskokatolická církev Farnosť Melek

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: