Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Oznámenie o zámere obce Žitavce predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Vyvesené: 20. 4. 2020

Dátum zvesenia: 31. 5. 2025

Zodpovedá: Správce Webu

Späť